Gammel systematisk katalog for Kunsthistorie

UBO's Systematiske katalog for Kunsthistorie: R (frem til 1989)

Kunstteori og Estetikk R 1-28
Kunstkritikkens teori R 10
Encyklopedier R 11
Tidsskrifter, periodika R 12
Andre skrifter av bl. innhold R 13
Teknisk & teoretisk innføring R 14-15
Filosofisk estetikk, håndbøker R 16
Kunstens vesen R 17-18
Kunstpsykologi R 19-20
Estetiske kategorier R 21
Formale elementer i kunsten R 22-23
Kunstsosiologi R 24
Kunstens oppgaver R 25
Forhold til moral og religion R 26
Kunstundervisning R 27
Smaksbegrepet R 28
     
Bildende kunst alm. R 29-82
Alminnelig kunsthistorie R 29-32
Middelalderen R 33-39
Islamsk kunst R 40
Nyere tid til 18. århundre R 41-43
19. århundre R 44-45
20-århundre R 46-47
Enkelte lands kunsthistorie i alm R 48
Biografi R 49 - 50
Biografi R 51
Ikonografi, Enkelte motiver R 52-59
Ikonografi, Enkelte motiver R 60-69
Ikonografi, Enkelte motiver R 70-74
Museer, samlinger R 75
Museer, samlinger og utstillinger R 76
Museer, samlinger og utstillinger R 77-82
     
Arkitektur R 83-105
Bibliografi R 83
Propedevtikk R 84
Encyklopedi R 85
Tidsskrifter o.a R 86
Skrifter av blandet innh. R 87
Håndbøker R 88
Samlinger R 89
Leksika R 90
Middelalder R 91
Renessanse og nyere tid til 1800 R 92
19- og 20-århundre R 93
Enkelte land, alfabetisk R 94
Detaljer og motiver R 95
Kirker, i alminnelighet R 96
Kirker etter land, alfabetisk R 97
Klostre R 98
Slott, borger, herregårder R 99
Boliger R 100
Landbruks bygninger R 101
Diverse offentlige bygninger R 102
Bygninger etter form R 103
Bygninger etter materiale R 104
Interiørarkitektur R 105
     
Skulptur R 106-123
Bibliografi R 106
Propedevtikk R 107
Encyklopedi R 108
Andre skrifter av bl. innhold R 110
Samlede fremstillinger R 111
Samlinger av avbildninger R 112
Monografier R 113
Middelalder, bysantinsk og islamsk R 114
Nyere tid R 115
Enkelte land, alfabetisk R 116
Tegnekunst R 124-148
Bibliografi R 124
Tidsskrifter, årbøker etc. R 127
Andre skrifter av bl. innhold R 128
Samlede fremstillinger R 129
Samlinger av reproduksjoner R 130
Monografier R 131
Enkelte tidsrom R 132
Enkelte land, alfabetisk R 133
Museer, samlinger,etc. R 134-135
Teori og teknikk R 136-138
Former og emner R 139-143
Materiale og fremgangsmåte R 144-148
     
Malerkunst R 149-178
Bibliografi R 149
Propedevtikk R 150
Encyklopedi R 151
Tidsskrifter, årbøker etc. R 152
Andre skrifter av bl. innhold R 153
Samlede fremstillinger R 154
Samlinger av reproduksjoner R 155
Monografier R 156
Middelalder, bysantinsk, islamsk R 157
Renessanse, barokk, rokokko R 158
19. århundre R 159
20.århundre R 160
Enkelte land, alfabetisk R 161
Teori & teknikk R 162-166
Enkelte emner R 167-178
     
Grafisk kunst R 179-202
Oppslagsverk og historisk R 179-191
Museer & samlinger R 192-193
Teori & teknikk R 194-202
     
Ornamental og dekorativ kunst R 203-214
Generelt R 203-208
Glassmaleri R 209-211
Mosaikk & annet R 212-214
     
Kunsthåndverk & Kunstindustri R 300-474
Generelt, historisk R 300-349
Metallkunst R 350-379
Tre & møbler R 380-402
Glass R 403-411
Keramisk kunst & emalje R 413-435
Elfenben R 440
Tekstilkunst R 442-460
Annet R 462-474

Denne listen inneholder de viktigste signaturene i UBOs gamle klassifikasjons-skjema. Videre er det en lenking til den delen av bestanden som ligger i Oria. Det er viktig å huske på at ikke hele bestanden er konvertert og at man derfor også bør konsultere HKI .
Denne listen har problemer med en del pekere.
Publisert 16. des. 2015 12:52