Kunsthistorisk litteratursøking - for Master studenter

På dette nivået i studiet er man kommet til avansert bruk av databaser og referanselitteratur. Emnesøk knyttet til arbeidet med avhandlinger og vitenskaplige artikler er sentralt.

 • Trykte Bibliografier, leksika er fortsatt viktige, store deler av den eldre kunsthistoriske litteraturen lar seg ikke finne ved elektroniske hjelpemidler.
   
 • Fagdatabaser for kunsthistorie
   
 • Bøker og tidskrift-artikler kan skaffes fra andre bibliotek i inn- og utland. Lån fra andre bibliotek er gratis for studenter og ansatte, men innlån kan ta tid.
   
 • Søk og Skriv: Nettsted med veiledning og hjelp til akademisk skriving.
   
 • Vurder kilden du skal bruke: Publikasjonshierarki i kunsthistorie
   
 • Litteraturlister: Sitering og referering av kilder og korrekt utarbeidelse av litteraturlister er svært viktig. Kortfattet oversikt over Chicago-stilen: Sitering og referanser for kunsthistorie. "Chicago-stilen" er den mest utbredte i kunsthistorie. Se videre: HFs orientering: Oppgaveskriving og sitering.
   
 • Endnote er et godt bibliografisk referanseverktøy som biblioteket jevnlig holder kurs i.
   
 • Veiledning i skriving, f.eks.: Everett &Furseth: Masteroppgaven, eller Furseth: Doing your master's dissertation
   
 • Obligatorisk lagring av master-oppgaven på web, det vil si i DUO.
   

sok-skriv

Publisert 14. aug. 2014 08:43 - Sist endret 9. sep. 2016 13:24