Publikasjonshierarki i kunsthistorie

1

Vitenskapelig utarbeidet utstillingskatalog
Vitenskapelig utarbeidet monografi / bok
Vitenskapelig artikkel i anerkjent fagtidsskrift
Vitenskapelig artikkel i fagleksikon

2

Mindre utstillingskatalog fra galleri eller museum
Monografi / bok med oversiktlig beskrivelse
Artikkel i anerkjent fagtidsskrift

3

Utstillingsanmeldelse i aviser / tidsskrifter
Artikler i andre tidsskrifter

4

Enklere omtaler i aviser / tidsskrifter
Nettsider, blogger, kunstnerens egen presentasjon
Wikipedia-artikler

 

Publisert 3. feb. 2015 13:16 - Sist endret 11. feb. 2019 11:40