Sitering og referanser for kunsthistorie

Det er ekstremt viktig å kunne referere riktig når man skriver en oppgave eller en artikkel. Man skal ikke bare kopiere tekst fra andre uten å gi opphavsmannen kreditt. Man kan sitere i sin egen tekst. Da setter man inn sitatet i anførselstegn eller i en fotnote. I begge tilfeller må man oppgi korrekt hvor man har hentet sitatet fra. Man kan også henvise til en annen forfatter uten å sitere vedkommende ordrett, også i et slikt tilfelle må man være nøye med å oppgi hva man henviser til.

Ulike kilder har ulik vitenskapelig verdi. Det er ikke likegyldig om man henviser til en oeuvre-katalog eller monografi om en kunstner, eller til en tilfeldig blog-post om den samme. Begge deler kan være nyttig og relevant, avhengig av kontekst.

I kunsthistorie bruker man vanligvis en fotnotestil, Chicago for referansene:


Bøker og avhandlinger, (forfatter eller redaktør)

I fotnoter, ved førstegangs sitering
     Fornavn Etternavn [red.], Tittel i kursiv (Utgivelsessted: Forlag, År). Siterte sider.

I fotnoter, ved gjentakende sitering
     Etternavn, Korttittel i kursiv: Siterte sider.

I referanseliste
     Etternavn, Fornavn. Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag, År.  

Kapittel i redigert bok

I fotnoter, ved førstegangs sitering
     Fornavn Etternavn, "Tittel på kapittelet," i Bokens tittel i kursiv, red. Fornavn Etternavn (Utgivelsessted: Forlag, År), siterte sider.

I fotnoter, ved gjentakende sitering
     Etternavn, "Korttittel på artikkelen," siterte sider.

I referanseliste
     Etternavn, Fornavn. "Tittel på artikkel." I Bokens tittel i kursiv, redigert av Fornavn Etternavn. Side fra-til. Utgivelsessted: Forlag, År.

Artikkel i tidsskrift (eller aviser):  

I fotnoter, ved førstegangs sitering
     Fornavn Etternavn "Tittel på artikkel," Tittel på tidsskrift i kursiv Volumnummer, heftenummer (År): siterte sider.

I fotnoter, ved gjentakende sitering
     Etternavn, "Artikkelens korttittel". Siterte sider.

I referanselisten
     Etternavn, Fornavn. "Tittel på artikkel." Tittel på tidsskrift i kursiv volumnummer, heftenummer (År): sidetall. [URL / DOI]

Nettside

I fotnoter, ved førstegangs sitering
     Utgiver, "Tittel." Dato for publisering eller revidering. Hvis dette ikke finnes skrives dato aksess. [URL / DOI].

I fotnoter, ved gjentakende sitering
     Utgiver, "Korttittel".

I referanseliste
     Utgiver. "Tittel." Oppsøkt dato. [URL / DOI].


Mer om skriving og referering finnes her:
/skrive-publisere/referere/
http://sokogskriv.no/ 
www.chicagomanualofstyle.org/

Publisert 19. aug. 2014 11:28 - Sist endret 8. sep. 2017 11:39