Kunstnyheter

Noen få utvalgte RSS-strømmer

Norske nyheter

Internasjonale nyheter

KUNSTforum
  • Rasjonaliseringsprosess 1-4 / How to make sense 11. aug. 2019
    Ofte refererer eg til gallerirom som reduksjonistiske grotter. Gabriel Johann Kvendseth og Arvid Pettersen si utstilling på Kabuso, er noko anna. Kanskje meir som eit akvarium? Det låg ingen bokstavar mellom sandkorna på stranda. Ingen ord som kunne fange dette. Det var ingen spor etter våpen i sanda. Ingen spor etter ritualer langs vegen. Ein […]
  • Kortreist kunst for klimaet? 4. juli 2019
    Margrethe Kolstad Brekke si utstilling tek føre seg klimautfordringane, men ikkje på ein måte ein kanskje hadde venta. Ved å vera så tydeleg insisterande i tematikken, skil tekstilkunstnaren Margrethe Kolstad Brekke seg ut frå mykje anna i programmet til Hordaland kunstsenter. At kunsten hennar er kortreist, understrekar klimatematikken i arbeida hennar. Etter å ha lest […]
ArtNews

 

 

Emneord: Kunstnyheter, Kunstblogger
Publisert 9. aug. 2017 08:33 - Sist endret 11. feb. 2019 12:11