English version of this page

Fagside for musikkvitenskap

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Gisela AttingerGisela Attinger

Fagansvarlig for musikkvitenskap
HumSam-biblioteket

Søk i fagets databaser og oppslagsverk

  • RILM Abstracts of Music Literature
    Databasen dekker faget musikkvitenskap og inneholder referanser og sammendrag til bl.a. artikler, bøker, konferansebidrag, avhandlinger og anmeldelser.
  • Oxford Music Online
    Sentralt oppslagsverk innen musikkvitenskap med kryssreferanser og lenker til eksterne ressurser.

Boksøk

Emnesøk i bibliotekkatalogen

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Musikktrykk og lydopptak

  • CD-samlingen står i kjellermagasinet og kan brukes på bibliotekets lytterom.
  • Noter: Biblioteket har en begrenset notesamling som kan lånes med hjem.

Tidsskrifter

  • IIMP: fulltekstdatabase med musikkfaglige tidsskrifter.
  • JSTOR gir elektronisk tilgang til eldre utgaver av tidsskrifter.

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Kurs