Bøker

For å finne fram til bibliotekets bøker må du søke i disse katalogene:

  • Oria - Inneholder bøker, tidsskrifter, artikler mm. (trykt og elektronisk). Du avgrenser på bøker ved å velge "Bøker" under "Materialtype".
  • HK1 Alfabetisk katalog over utenlandsk litteratur mottat ved biblioteket før 1966.

Andre nyttige kataloger og ressurser:

Publisert 23. sep. 2010 14:23 - Sist endret 19. mars 2019 14:50