Emnesøk

Dewey emneregister gir en oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er plassert etter emne. Du kan søke på emneord eller på deweynummer.

HUMORD er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Du kan også søke etter publikasjoner i emne-søkefeltene i Oria (avansert søkemodus).

Dewey-numre av spesiell interesse for musikkvitenskap

780 Musikk generelt
780.1 Musikkfilosofi
780.148 Musikknotasjon
780.267 Musikkvideo
780.285 Musikkteknologi (se også 338.4778, 534, 621.3828, 621.3893, 781.34 og 786.76)
780.7 Musikkpedagogikk (se også 372.87)
780.89 Etnomusikk
780.9 Musikkhistorie
780.92 Komponister (Operakomponister se 782.1092)
780.94-780.99 Musikk (inndelt etter land)
781 Musikkteori
781.11 Musikkpsykologi
781.17 Musikkestetikk
781.2 Musikalsk analyse
781.3 Komposisjon
781.42 Hørelære
781.542 Filmmusikk (se også 791.43024)
781.62 Folkemusikk (se også 782.42162)
781.64 Vestlig populærmusikk (se også 782.42164)
781.65 Jazz (se også 782.42165)
781.66 Rock (se også 782.42166)
781.7 Religiøs musikk (se også 782.3)
782 Vokalmusikk
782.1 Opera
782.3 Liturgisk musikk (se også 781.7)
782.42 Sanger
782.42162 Vokal folkemusikk
782.5 Kor
783 Sang
784.19 Instrumenter (generelt)
784.2-784.8 Orkester
785 Kammermusikk
786 Taste- og slagverkinstrumenter
787 Strengeinstrumenter
788 Blåseinstrumenter
 
306.4842 Musikksosiologi
615.85154 Musikkterapi
Publisert 21. sep. 2010 10:45 - Sist endret 30. aug. 2019 11:12