Tidsskrifter

Hvis du er på jakt etter et bestemt tidsskrift kan du søke i Oria (trykt og elektronisk) eller i bibliotekets base over elektroniske tidsskrifter.

Fulltekstdatabaser

Viktige fulltekstdatabaser for musikkvitenskap er:

  • IIMP (musikkfaglige tidsskrifter)
  • Rock's backpages (anmeldelser, artikler og intervjuer innen populærmusikk)
  • Project Muse (vitenskapelige tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap)
  • JSTOR (eldre utgaver av tidsskrifter)

Skandinaviske artikkelbaser

  • Norart Referanser til artikler fra et utvalg norske og enkelte nordiske tidsskrifter og årbøker fra 1980 og framover. Dekker alle fag, men tidsskrifter med mer allment innhold er prioritert.
  • Atekst Inneholder redaksjonsarkivene til en del sentrale norske aviser og NTB tilbake til midt på 1980-tallet. Oppdateres daglig. Tidligere årganger av utvalgte aviser er tilgjengelig på bibliotekets PC-er (nb.no/aviser).
  • bibliotek.dk - Artikelsøg Base for søking etter større artikler i danske aviser og tidsskrifter fra 1945.
  • ArtikelSök Inneholder referanser fra ca 550 svenske tidsskrifter og 15 dagsaviser fra og med 1979.
Publisert 21. sep. 2010 10:45 - Sist endret 4. nov. 2021 08:53