English version of this page

Fagside for fagdidaktikk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Hjelp fra biblioteket

Søk i fagdatabaser

ERIC (Ovid)
The Education Resources Information Center (ERIC) er en internasjonal litteraturdatabase innen pedagogikk. Basen omfatter artikler, bøker, konferanse-papers, rapporter, doktoravhandlinger, med mer.

ERIC (ProQuest)

Education Research Complete
Internasjonal database drevet av EBSCO med emner som inkluderer samtlige utdanningsnivåer og de fleste pedagogiske forskningsfelt.

Web of science  
Tverrfaglig internasjonal database. Emnesøk etter artikler og siteringssøk etter artikler. Rangerer tidsskrifter etter "impact factor" dvs hvor ofte hvert tidsskrift er sitert i løpet av en periode. Velg evt. 'Social Science'-delen av basen når du søker.

Idunn 
Nordisk database med pedagogiske tidsskrifter i fulltekst, samt open access-bøker.

PsycINFO (Ovid)
Internasjonal database for artikler i forskningstidsskrifter, bokkapitler, bøker og avhandlinger innen psykologi, psykiatri, atferdsvitenskap og medisin. Innholdet leveres av den amerikanske psykologforeningen.

Sociological abstracts (ProQuest)
Internasjonal database som  dekker litteratur i sosiologi med grenseområder, herunder pedagogikk. Databasen inneholder artikler og doktoravhandlinger.

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)
Database for lingvistikk og relaterte fag innen språkvitenskap med tidskriftartikler, bøker, bokkapitler, bokomtaler, avhandlinger og arbeidsdokumenter. Dekker en rekke aspekter ved studier av språk, inklusive fonetikk, fonologi, morfologi, syntaks og semantikk. 

Scopus
Stor internasjonal database drevet av Elsevier som gir sammendrag og henvisninger til fagfellevurderte artikler, bøker og konferanse-papers.

Digitale arkiver og oppslagsverk

Flere fagressurser

Boksøk

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Nyinnkjøpte pedagogikkbøker

Oversikt over nylig innkjøpte bøker ved HumSam-biblioteket (både nye og bestilte bøker fra studenter og ansatte ved UV-fakultetet)

Akademisk skrivesenter, UiO

Senteret ligger i HumSam-biblioteket og skrivementorer tilbyr én–til–én-veiledning med utgangspunkt i Klikkbar logo for Akademisk skrivesenterstudentens skrivearbeid. Temaer for veiledningen kan være spørsmål om struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk eller andre forhold knyttet til skriving.
Bestill time.

Klikkbar logo for Søk & Skriv
Nettstedet Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk, akademisk skriving og systematisk søking. Det gis råd om lesning av akademiske tekster, strukturering av tekst, skriveprosessen/oppgaveskriving og kildebruk. Denne nettressursen kan brukes i selvstudier og gruppearbeid.
 

Klikkbar logo for For forskere
Nettsted med oversikt over ressurser for forskere

 

Klikkbar logo for PhD on Track
Nettstedet PhD on Track er laget for å hjelpe (ferske) ph.d.-kandidater med informasjonssøk, måter å kartlegge og systematisere forskningslitteratur på og publisering av resultater (som tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett, Open Access-publisering, etc).