Flere databaser

 • Scopus Stor internasjonal database med sammendrag og henvisninger til fagfellevurderte artikler, bøker og konferanse-papers (Elsevier)
 • Science Direct Stor, tverrfaglig fulltekstdatabase med artikler og bokkapitler. Inneholder også oppslagsverk (fra Elsevier)
 • International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) Internasjonal ProQuest-database med indeksert informasjon fra over 2.600 samfunnsvitenskapelige tidsskrifter og 6000 bøker (70% engelsktekstlige)
 • Medline Medisinsk database med et finmasket emneordsystem (MESH). Egner seg til søk på diagnoser og lidelser (helse/biomedisinsk forskning)
 • Google Scholar Søk i Google Scholar etter bestemte artikler og/eller forskere. Søker i fulltekst
 • Browzine Verktøy der en kan lage en tidsskrifthylle av elektroniske tidsskrifter. En stor andel av bibliotekets elektroniske tidsskrifter er tilgjengelige her
 • JSTOR Digitalt arkiv med både eldre fagtidsskrifter og nyere bøker og tidsskrifter (full-tekst søk av ca 2.000 tidsskrifter)
 • SAGE journals online
 • SAGE Research Methods For søk i bøker, ordbøker, leksikon og  tidsskrift-artikler, samt datasett for arbeid med forskningsprosjekter (inneholder ‘quantitative applications’)
   
 • Søk etter flere relevante databaser  
Publisert 8. des. 2017 14:01 - Sist endret 6. juni 2019 09:37