English version of this page

Fagside for spesialpedagogikk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Artikkelsøk i fagets databaser

 • ERIC (Ovid) (ProQuest) 
  Internasjonal database for pedagogisk litteratur utgitt av Education Resources Information Center. Basen inneholder artikler, rapporter, monografier, doktoravhandlinger og mer praktisk rettet materiale.
 • PsycINFO (Ovid)
  Internasjonal database for psykologisk litteratur utgitt av APA. Dekker psykologisk litteratur innen utdanning, forskning og praksis samt relevant materiale fra medisin og psykiatri.- 
 • Education Research Complete Internasjonal database Inneholder emner som inkluderer samtlige utdanningsnivåer og de fleste pedagogiske forskningsfelt.
 • Web of Science (tidl. ISI)
  Tverrfaglig, internasjonal database som hovedsakelig inneholder artikler. Her kan man emnesøke etter artikler og siteringer av bøker eller artikler. Rangerer tidsskrifter etter "impact factor", dvs hvor ofte et tidsskrift er sitert i løpet av en periode.
 • Idunn Nordiske tidsskrifter. Fulltekstsøk.
 • Medline (Ovid) Medline (ProQuest) 
  Medisinsk database med et finmasket emneordsystem (MESH). Egner seg godt til å søke på diagnoser, vansker og lidelser. Samme innhold som PubMed. 
 • EMBASE (Ovid)
  Medisin, biomedisin, farmakologi, helsefag
 • Psychology database (ProQuest) Omfatter emner fra ledende psykologi og psykosomatiske publikasjoner. I tillegg til klinisk og sosialpsykologi gir den også dekning av relaterte disipliner, inkludert genetikk, psykologi i næringsliv og økonomi, kommunikasjon, kriminologi, avhengighet, nevrologi, sosial velferd m.m. 
 • Science Direct
  Omfattende, tverrfaglig database, Inneholder siteringsdatabasen Scopus og utvalgte internettressurser

Elektroniske oppslagsverk

Flere fagressurser

Boksøk

 • Oria - bøker og tidsskrifter i norske fagbibliotek 

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister: 

Hvor finner jeg trykte bøker innen spesialpedagogikk i biblioteket?

Andre fagressurser

 

Kurs

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Senteret ligger i HumSam-biblioteket og skrivementorer tilbyr én–til–én-veiledning med utgangspunkt i Klikkbar logo for Akademisk skrivesenterstudentens skrivearbeid. Temaer for veiledningen kan være spørsmål om struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk eller andre forhold knyttet til skriving.
Bestill time.

Klikkbar logo for Søk & Skriv
Nettstedet Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk, akademisk skriving og systematisk søking. Det gis råd om lesning av akademiske tekster, strukturering av tekst, skriveprosessen/oppgaveskriving og kildebruk. Denne nettressursen kan brukes i selvstudier og gruppearbeid.
 

Klikkbar logo for For forskere
Nettsted med oversikt over ressurser for forskere

 

Klikkbar logo for PhD on Track
Nettstedet PhD on Track er laget for å hjelpe (ferske) ph.d.-kandidater med informasjonssøk, måter å kartlegge og systematisere forskningslitteratur på og publisering av resultater (som tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett, Open Access-publisering, etc).