English version of this page

Fagside for spesialpedagogikk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Artikkelsøk i fagets databaser

 • ERIC (Ovid) 
  Internasjonal database for pedagogisk litteratur utgitt av Education Resources Information Center. Basen inneholder artikler, rapporter, monografier, doktoravhandlinger og mer praktisk rettet materiale.
 • PsycINFO (Ovid)
  Internasjonal database for psykologisk litteratur utgitt av APA. Dekker psykologisk litteratur innen utdanning, forskning og praksis samt relevant materiale fra medisin og psykiatri.- 
 • Education Research Complete (EBSCO) 
  Databasen gir tilgang i fulltekst til sentrale internasjonale tidsskrifter, konferanse-proceedings og bøker. Den dekker alle utdanningsnivåer fra barnehage til høyere utdanning, inkludert spesialfelt om flerspråklig utdanning, spesialpedagogikk, helseopplæring etc.
 • Linguistics and language behavior abstracts LLBA (Proquest)
  Internasjonal referansedatabase som dekker studier i språkvitenskap inkludert fonetikk, fonologi, morfologi, syntaks og semantikk. Basen inneholder bl.a. artikler, monografier og avhandlinger. Også aktuell for fagene innen spesialpedagogikk.
 • Psychology database (ProQuest) 
  Omfatter emner fra ledende psykologi og psykosomatiske publikasjoner. I tillegg til klinisk og sosialpsykologi gir den også dekning av relaterte disipliner, inkludert genetikk, psykologi i næringsliv og økonomi, kommunikasjon, kriminologi, avhengighet, nevrologi, sosial velferd m.m. 
 • Web of Science
  Stor tverrfaglig, internasjonal database med referanser til artikler og bøker. Basen har avanserte funksjoner for siteringssøk. Se tidsskrifters impact factor i Journal Citation Reports
 • Scopus
  Stor, tverrfaglig referansedatabase med stort utvalg av artikler og konferanserapporter. Basen har avanserte funksjoner for siteringssøk.
 • Idunn Idunn er Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige forskningsbøker fra Norden. Du kan søke og lese i over 40 000 artikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder.
 • Medline (Ovid) 
  Database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har referanser til artikler fra internasjonale tidsskrifter fra 1946 og fremover. Samme innhold som PubMed
 • EMBASE (Ovid)
  Medisin, biomedisin, farmakologi, helsefag, europeisk orientert.
 • Campbell Collaboration 
  The Campbell Collaboration er et internasjonalt forskningsnettverk som produserer systematiske oversikter om forskning på effekten av tiltak innen feltene sosial velferd, justis og utdanning.
 • Cochrane Library 
  En database med systematiske oversikter og metaanalyser som oppsummerer og tolker resultatene fra medisinsk forskning.

Elektroniske oppslagsverk

Flere fagressurser

 

Boksøk

 • Oria - bøker og tidsskrifter i norske fagbibliotek. Du kan søke etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister: 
 • Dewey emneregister 
 • HUMORD - emneord i Oria.

Hvor finner jeg trykte bøker innen spesialpedagogikk i biblioteket?

Andre fagressurser

 

Kurs

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Senteret ligger i HumSam-biblioteket og skrivementorer tilbyr én–til–én-veiledning med utgangspunkt i Klikkbar logo for Akademisk skrivesenterstudentens skrivearbeid. Temaer for veiledningen kan være spørsmål om struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk eller andre forhold knyttet til skriving.
Bestill time.

Klikkbar logo for Søk & Skriv
Nettstedet Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk, akademisk skriving og systematisk søking. Det gis råd om lesning av akademiske tekster, strukturering av tekst, skriveprosessen/oppgaveskriving og kildebruk. Denne nettressursen kan brukes i selvstudier og gruppearbeid.
 

Klikkbar logo for For forskere
Nettsted med oversikt over ressurser for forskere

 

Klikkbar logo for PhD on Track
Nettstedet PhD on Track er laget for å hjelpe (ferske) ph.d.-kandidater med informasjonssøk, måter å kartlegge og systematisere forskningslitteratur på og publisering av resultater (som tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett, Open Access-publisering, etc).