Fagside for universitetspedagogikk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Nini Ebeltoft

Fagansvarlig for pedagogikk og fagdidaktikk
HumSam-biblioteket

Artikkelsøk i databaser - pedagogikk

  • ERIC  Internasjonal litteraturdatabase innen pedagogikk. Basen omfatter artikler, rapporter, monografier, doktoravhandlinger mm.
  • Web of knowledge - Web of science Tverrfaglig internasjonal litteraturdatabase.  Emnesøke etter artikler, og siteringssøk etter bøker eller artikler. Rangerer tidsskrifter etter "impact factor" dvs hvor ofte hvert tidsskrift er sitert i løpet av en periode. Velg Social Science-delen av basen når du søker.

Andre fagressurser

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Det er mulig å foreslå enkelttitler i bokserier