Anbefalt litteratur - Anatomi

Makroanatomi, lærebøker

 

Lærebøkene nedenfor dekker alle det som trengs i hele studiet, hvis ikke annet er angitt. De forutsettes brukt sammen med et anatomisk atlas.

 

Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically oriented anatomy. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2018.

Bok

Regionalt organisert. Gode og instruktive illustrasjoner. Stor. Bokens styrke ligger i de mange og velvalgte kliniske eksemplene som levendegjør anatomien.

 

Dahl HA, Rinvik E. Menneskets funksjonelle anatomi: med hovedvekt på bevegelsesapparatet. 3. utg. [Oslo]: Cappelen akademisk; 2010. 782 s. : ill. ; 27 cm p.

Bok

Et standardverk som konsentrerer seg om hovedpoengene. Kortfattet embryologi.

 

Drake RL, Gray H, Vogl W, Mitchell AWM. Gray's anatomy for students. 4th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone/Elsevier; 2019

Bok                         

God kombinasjon av tegninger og fokus, til dels baset på kliniske "case" - og med Gray's vanlige høye kvalitet.

 

Makroanatomi, atlas

MacPherson BR, Ross LM, Gilroy AM, Voll M, Wesker K. Atlas of anatomy. 3nd ed. Stuttgart: Thieme. 2016. 

Bok

Et atlas av samme omfang som Netter. Godt utvalg av figurer av meget høy kvalitet som fremhever de viktigste strukturene. Kliniske anatomi er godt representert med velvalgte eksempler. Latinsk nomenklatur og engelsk tekst.

 

Netter FH. Atlas der Anatomie. 6. Aufl. ed. München: Urban & Fischer; 2014.

Bok

Originaltittel: Atlas of human anatomy.

 

Netter FH. Atlas of human anatomy : with Latin terminology. 7th ed. Philadelphia, Saunders Elsevier; 2019. 

Bok                         

 

Paulsen F, Waschke J, Sobotta J. Sobotta atlas of human anatomy. 16th ed. München: Elsevier; 2018. 4 b.

Bok                          

 

Köpf-Maier P, Wolf-Heidegger G. Wolf-Heidegger's atlas of human anatomy. 6th, completely rev. and enl. [English] ed. ed. Basel: Karger; 2005. 2 b.

Bok

Sobotta er "klassikeren", omfattende og pålitelig. Nøyaktige og likevel tydelige tegninger basert på dissekert materiale. Også supplert med mer skjematiske oversiktstegninger. Et atlas for resten av livet. Netter overgår andre atlas når det gjelder oversiktlig presentasjon av kompliserte strukturer. Figurene er færre og mindre detaljerte enn i Sobotta. Sobotta viser snitt og har tilhørende ultralyd-, røntgen- og MR-bilder.

 

Mikroanatomi, histologi

Oversikt over litteratur som kun er relevant for enkelte semestre finnes nederst på siden

 

Geneser F, Brüel A. Genesers histologi. København: Munksgaard; 2012. 761 s.

Bok

Gjennomgripende revisjon av en meget grundig og god lærebok. Stor.

 

Ross MH, Pawlina W. Histology: a text and atlas : with correlated cell and molecular biology. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health; 2019

Bok

 

Lowe JS, Anderson, PG, Anderson, SI. Stevens & Lowe's human histology. 5th ed. Philadelphia: Elsevier Mosby; 2019.

Bok                                 

 

Wheater PR, Young B. Wheater's functional histology: a text and colour atlas. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Churchill Livingstone Elsevier; 2014. X, 452 s.

Bok                    

God, oversiktlig og enkel.

 

 

Embryologi

Schoenwolf GC, Bleyl SB, Brauer PR, Francis-West PH, Larsen WJ. Larsen's human embryology. Philadelphia, PA: Elsevier/Churchill Livingstone; 2015. xvi, 554 s.

Bok                          

 

Schoenwolf GC, Larsen WJ. Larsens human embryologi. København: FADL's Forlag; 2012. 643 s.

Bok

Oversettelse av: Larsen's human embryology. 4th ed.

 

Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 6th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2019.            

Bok

 

Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. The developing human: clinically oriented embryology. 11th ed. ,St. Louis Saunders Elsevier; 2019.

Bok                                

 

Sadler TW. Langman's medical embryology. 14th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2019.

Bok

 

Sadler TW, Langman J. Langmans embryologi. 4. udg. København: Munksgaard; 2016. 560 s.

Bok

Dansk/skandinavisk utgave av Langman.

 

Alle disse lærebøker dekker pensumet i embryologi og har klinisk relevant fotografisk dokumentasjon. Larsen har de beste illustrasjoner og en mer didaktisk fremstilling. Larsen og Carlsen er best på mekanistiske  forklaringer, Langman og Moore & Persaud er mer deskriptive.

 

 

Nervesystemet

Brodal P. Sentralnervesystemet. 5. utg.  Oslo: Universitetsforl.; 2013.
Bok

Didaktisk bok med gode illustrasjoner (det autonome nervesystem er inkludert). Omfatter også nevrofysiologi.

 

Splittgerber R. Snell's Clinical neuroanatomy. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019.

Bok

 

 

Bevegelsesapparat

 

Bojsen-Møller F, Simonsen EB, Tranum-Jensen J. Bevægeapparatets anatomi. 13 udg. København: Munksgaard; 2014. 
Bok

 

Juel NG, Faugli HP, Ludvigsen TC, Horgmop ØH. Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet. 2. utg. Bergen: Fagbokforl.; 2018.
Nettressurs: http://kliniskundersokelse.portfolio.no/
Bok       

 

Wærhaug O. Bevegelsesapparatets funksjonelle anatomi: arbeidsbok. [Oslo]: Cappelen akademisk forl.; 2004. 213 s.
Bok

Et arbeidshefte til selvevaluering - "test dine kunnskaper" - sammen med Dahl & Rinviks lærebok.

 

Human biologi

Nicolaysen G, Holck P, red. Kroppens funksjon og oppbygning. 3.utg. Oslo: Gyldendal; 2018.

Bok

 

Sand O, Haug E, Sjaastad ØV, Toverud KC. Menneskets fysiologi. 2 utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2014. 700 s.  

Bok

Denne læreboken er mer omfattende og velegnet til fordypning.

 

Kompendier og kurshefter - til salgs hos Akademika

 

Leergaard, Trygve Brauns. Sentralnervesystemet og det autonome nervesystemet : demonstrasjon / Trygve B. Leergaard, Finn Mogens Haug og Jan G. Bjålie. - Oslo : Unipub, 2004. - 19 s. : ill.
Kompendium 2616. Anatomi 3. semester.
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

Leergaard, Trygve Brauns. Disseksjonsveiledning - thorax : Medisin. - Rev. utg. / ved Trygve B. Leergaard og Lyda Ragan. - Oslo : Unipub, 2013. - 28 s. : ill.
Kompendium 16229. 3.semester.
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

Leergaard, Trygve Brauns. Demonstrasjonsveiledning - thorax : Odontologi/Ernæring / Trygve B. Leergaard. - Oslo : Unipub, 2013. - 24 s. : ill.
Kompendium 16230. 3.semester.
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

Leergaard, Trygve Brauns. Selvstudieveiledning - thorax : Odontologi/Ernæring/Medisin / Trygve B. Leergaard. - Oslo : Unipub, 2013. - 9 s.
Kompendium 16231. 3.semester.
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

Leergaard, Trygve Brauns. Overflateanatomi og funksjonsundersøkelse - thorax. - Rev. utg. / ved Trygve B. Leergaard. - Oslo : Unipub, 2013. - 16 s. : ill.
Medisin 3. semester.
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

Brodal, Per. Disseksjonsveiledning : ekstremiteter / Per Brodal. - Oslo : Unipub, c1997. - 48 s. : ill.
Kompendium 1142. 4. semester
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

Brodal, Per. Overflateanatomi og funksjonsundersøkelse av overekstremiteten : program og kommentarer / Per Brodal. - Rev. utg. - Oslo : Unipub, 2002. - 39 s. : ill.
Kompendium 1136. Medisin 4. semester.
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

Brodal, Per. Overflateanatomi og funksjonsundersøkelse av ryggen : program og kommentarer / Per Brodal. - Oslo : Unipub, 1993. - 14 s. : ill.
Kompendium 1640. Medisin 4. semester.
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

Brodal, Per. Overflateanatomi og funksjonsundersøkelse av underekstremitetene : program / Per Brodal. - Oslo : Unipub, c1998. - 13 s.
Kompendium 1120. Medisin 4. semester.
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

Holck, Per. Akser og ledd / Per Holck. - Oslo : Unipub, 2006. - 22 s. : ill.
Kompendium 4006. Medisin, 4. semester.
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

Til bruk for 1. og 4. semester.

Holck, Per. Osteologi : en innføring / Per Holck. - Oslo : Unipub, 1994. - 27 s. : ill.
Kompendium 1133. 4. semester.
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

Overflateanatomi og funksjonsundersøkelse av underekstremitetene : kommentarer / F.-M. Haug...[et al.]. - Rev. utg. - Oslo : Unipub, c1998. - 48 s.
Kompendium 1121. Medisin 4. semester.
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

Hansen, Ole. Disseksjonsveiledning - abdomen. - Oslo : Unipub, 1997. - 15 s. : ill.
Kompendium 1502. Medisin 4. semester.
Kompendiumkassett LC (Ikke utlån)

 

Kurshefte - tilgjengelig på nett

Rolstad, Bent. Histologikurs 3. semester, Oslo 96 - arbeidsbeskrivelse. Tilgjengelig på studentenes hjemmeområde under Anatomi, 3sem.

Publisert 17. aug. 2010 14:55 - Sist endret 28. mai 2020 11:01