Anbefalt litteratur - Anestesiologi

 

Rasmussen LS, Steinmetz J. Anæstesi. København: FADL; 2014. 397 s.

Bok

Dansk, komplett innføring i anestesiologi for
anestesisykepleiere.

 

Halldin M, Lindahl SGE. Anestesi. 3. uppl. Stockholm: Liber; 2016.

Bok

Noe mer omfattende enn den danske læreboken.

 

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell (trykt utg.) /
interessenter: Den norske lægeforening ... [et al.]. - Oslo : Norsk legemiddelhåndbok I/S.
Bok

Greit kapittel om anestesi og anestesimedikamenter.

Også tilgjengelig på nett: http://www.legemiddelhandboka.no/

 

Solheim K, Ingvaldsen B. Kirurgi og anestesi. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 1993. 195 s.

Bok                                 E-bok

Skrevet for sykepleiere. God oversikt på norsk.

 

Tønnessen TI. Postoperativ smertebehandling. Oslo: Ad notam Gyldendal; 1996. 154 s.

Bok

Opptrykk i 2003.

 

Moppett IK, Thompson JP, Wiles M. Smith and Aitkenheads textbook of anaesthesia. 7th ed. Amsterdam: Elsevier; 2019.

Bok

Et rimelig alternativ for dem som ønsker en omfattende lærebok.

 

Miller RD, Eriksson LI. Miller's anesthesia. 8th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier; 2015. 2 b.

Bok                 

Fullstendig oppslagsverk i 2 bind.

 

Publisert 21. okt. 2009 14:47 - Sist endret 23. sep. 2019 11:33