Anbefalt litteratur - Medisinske atferdsfag

Recommended reading - Behavioural Sciences

Modul 1

Finset A, Vaglum P. Helse, sykdom og atferd: innføring i medisinske atferdsfag. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 2007. 438 s. Kapittel 1 og 11. 

Bok

 

Gulbrandsen P, Finset A. Skreddersydde samtaler - en veileder i medisinsk kommunikasjon. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2019. Kapittel 1-3.

Bok

 

Ruyter KW, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk og helsefaglig etikk. 3 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014.

Bok

Kapittel 2 (Profesjonsetikk)

 

 

Modul 2

Finset A, Vaglum P. Helse, sykdom og atferd: innføring i medisinske atferdsfag. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 2007. 438 s.

Bok

Kapittel 14

 

Hem E. Pasienten og sykdommen: psykiske faktorer ved somatisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007. 299 s.

Bok

s. 75-131

 

Kringlen E, Finset A. Den kliniske samtalen: kommunikasjon og pasientbehandling. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 283 s.

Bok

Kapittel 3, 5 og 7

 

Vaglum P. Den første pasienten: fortelling om et avgjørende møte. Stavanger: Hertervig forl.; 2004. 160 s.

Bok

 

Anbefalt tilleggslitteratur

Fjerstad E. Frisk og kronisk syk: et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk; 2010. 297 s.

Bok

 

Modul 4

Dahl AA, Aarre TF, Joge JH (red). Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Symptomer, diagnostikk og behandling. Oslo: Cappelen Akademisk; 2014.

Bok

Kapittel 12 (Somatoforme lidelser) og 32 (nevrologiske sykdommer)

 

Finset A, Vaglum P. Helse, sykdom og atferd: innføring i medisinske atferdsfag. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 2007. 438 s.

Bok

Kapittel 17

 

Gulbrandsen P, Finset A. Skreddersydde samtaler - en veileder i medisinsk kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014.

Bok

Kapittel 5 (Oppsummering og avslutning)

 

Jorde LB, Carey JC, Bamshad MJ. Medical genetics. 5th. ed. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2016

Bok                      

Om genetisk veiledning i kapittel 15 (s. 294-302)

 

Mot og vilje til et godt liv. Hørselshemmedes landsforbund, 2015.

PDF

 

Anbefalt tilleggslitteratur

Gulbrandsen P, Finset A. Skreddersydde samtaler - en veileder i medisinsk kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014.

Bok

Kapittel 1,2,3,4

 

Dahl AA, Aarre TF, Joge JH (red). Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Symptomer, diagnostikk og behandling. Oslo: Cappelen Akademisk; 2014.

Bok

Kapittel 3, 15, 31

 

Modul 5

Finset A, Vaglum P. Helse, sykdom og atferd: innføring i medisinske atferdsfag. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 2007. 438 s.

Bok

Kapittel 18

 

Hem E. Pasienten og sykdommen: psykiske faktorer ved somatisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007. 299 s.

Bok

s. 215-262

 

Anbefalt tilleggslitteratur

Vaglum P. Revisjonen: en annerledes lærebok i psykiatri. Oslo: Universitetsforl.; 2004. 221 s.

Bok

 

Vaglum P. Den første pasienten: fortelling om et avgjørende møte. Stavanger: Hertervig forl.; 2004. 160 s.

Bok

 

Publisert 4. nov. 2010 08:32 - Sist endret 28. mai 2020 11:30