Recommended reading - Pediatrics

Isaacs D, South M. Practical paediatrics. 7th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2012. XVII, 830 s.

Bok

 

Lissauer T, Carroll W. Illustrated textbook of paediatrics. 5th ed. Edinburgh: Mosby Elsevier; 2018. 583 s.

Bok

 

Lissauer T, Clayden G. Pædiatri. 2. udg. København: FADL's Forlag; 2016.

Bok

 

Marcdante KJ, Kliegman RM. Nelson essentials of pediatrics. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2019.

Bok

 

Shelov SP, Bernstein D. Pediatrics for medical students. Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2012. XVIII, 717 s.

Bok

 

Supplementary reading

 

www.pediatrics.no

 

Gjerstad L, Helseth E, Rootwelt T. Nevrologi og nevrokirurgi: fra barn til voksen. 6. rev. utg. Drammen: Vett & viten; 2014. 719 s.

Bok

 

Misvær N, Lagerløv P. Håndbok for helsestasjoner. Oslo: Kommuneforl.; 2013. 422 s.

Bok

 

Lindberg T, Lagercrantz H, Hanséus K. Barnmedicin. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012. 674 s.

Bok

 

Markestad T. Klinisk pediatri. 3. utg. Bergen: Fagbokforl.; 2016. 463 s

Bok

 

Finne PH, Seip M, Salomonsen L. Propedeutisk pediatri: vekst, utvikling, ernæring. 12. utg. Oslo: Universitetsforl.; 2001. 205 s.

Bok

 

Stroobant J, Field DJ, Isaacs D. Tutorials in paediatric differential diagnosis. 2nd ed. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone; 2005. XI, 288 s.

Bok

 

Kapoor R, Barnes K. Paediatrics. Edinburgh: Mosby/Elsevier; 2013. 313 s.

Bok

 

Duderstadt KG. Pediatric physical examination : an illustrated handbook. 2nd ed. ed. St. Louis, Mo: Elsevier; 2013. 366 s .

Bok

 

Wyller VB. Frisk : cellebiologi, anatomi og fysiologi. 3. utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk; 2014. 712 s.

Bok

Kapittel 22 Barn. Om normal utvikling hos barn.

 

Wyller VB. Syk : mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin : 4. utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk; 2019.

Bok

Kapittel 22 Barn og sykdom. Om sykdommer hos barn, organisert etter symptomer og tegn.


 

Publisert 13. juli 2009 13:40 - Sist endret 14. juni 2019 13:27