Anbefalt litteratur - Ernæringslære

Modul 1

World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases 2010. Geneva: World Health Organization. 2011. IX, 162 s.

E-bok

Kapittel 1.

 

Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer : Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet. 2011. 353 s.

Bok                            E-bok

Kapittel 2, 3 & 18.

 

Popkin, B., Adair, L., & Ng, S. Global nutrition transition and the pandemic of obesity in developing countries. Nutrition Reviews, 70(1), 3-21. 2012.

Artikkel

 

Giskes, K., Avendaňo, M., Brug, J., & Kunst, A. A systematic review of studies on socioeconomic inequalities in dietary intakes associated with weight gain and overweight/obesity conducted among European adults. Obesity Reviews, 11(6), 413-429. 2010.

Artikkel

 

Modul 2

Pedersen JI, Müller H, Hjartåker A, Anderssen S. Grunnleggende ernæringslære. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2017.

Bok

Disse to bøkene dekker grunnleggende stoff om ernæring.

 

Nordic nutrition recommendations: NNR 2012 : integrating nutrition and physical activity. 5th ed. [København]: Nordisk Ministerråd; 2014. 627 s.

Bok                                       E-bok

Gir en utførlig dokumentasjon av behov og anbefalinger for inntak av næringsstoffer og for kostens sammensetning.

 

Frayn KN, Evans R. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Wiley-Blackwell; 2019.

Bok                                       E-bok

 

Matvaretabellen.no

Gir opplysninger om innholdet av energi og en rekke næringsstoffer i matvarer.

 

Findalen, A., Arsky, G., & Helsedirektoratet. Kosthåndboken : Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet. 2012.

Bok                                       E-bok

God kvalitet handler om forsvarlighet og at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov. Kosthåndboken vil blant annet styrke ernæringskompetansen i helse- og omsorgstjenesten og være et verktøy for å implementere relevante nasjonale faglige retningslinjer.

 

Modul 3

Henriksen, C., Borchsenius, C., Retterstøl, K., Keeping, D., Maizels, D. Klinisk Ernæring. Oslo: Gyldendal. 2019.

Bok

 

Modul 8

Henriksen, C., Borchsenius, C., Retterstøl, K., Keeping, D., Maizels, D. Klinisk Ernæring. Oslo: Gyldendal. 2019.

Bok

 

Publisert 26. jan. 2010 12:23 - Sist endret 5. nov. 2019 09:07