Anbefalt litteratur - Fysikalsk medisin og rehabilitering

Oppdatert for vår 2017

 

Juel NG. Norsk fysikalsk medisin. 3. utg.  Bergen: Fagbokforl.; 2014. 392 s.

Bok

 

Bahr R, Mæhlum S, Bolic T, Prøis L-A. Idrettsskader: en illustrert guide til diagnostikk og behandling av skader i forbindelse med fysisk aktivitet. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke; 2010.

Bok

 

Wekre LL, Vardeberg K, Skogan AH, Hagen MI. Lærebok i rehabilitering: når livet blir annerledes. Bergen: Fagbokforl.; 2004. 258 s.

Bok

 

Ganes, Trond. Klinisk nevrofysiologi / Trond Ganes. - Oslo : Unipub, 2001. - [19 s.].
Kompendium 8856. 7. semester
Kompendium (Ikke utlån)

Publisert 7. mai 2009 11:20 - Sist endret 1. okt. 2018 14:25