Anbefalt litteratur - Fysiologi

 

FYSIOLOGI – anbefalte bøker

 

En lærebok i fysiologi dekker behovet i fysiologi for hele studiet.

To middels store lærebøker anbefales. Begge dekker på rimelig vis det stoffet som undervises. Nevrofysiologi er også bra dekket med et spenn fra viktig basal nevrofysiologi til høyere hjernefunksjoner og hjerneplastisitet.

 

Koeppen CF, Stanton BA, Berne RM. Berne & Levy physiology. 7th ed. Philadelphia, Pa.: Mosby Elsevier; 2018.

Bok

 

Pocock G, Richards CD, Richards DA. Human physiology. 5th ed. Oxford: Oxford University Press; 2018.

Bok

 

En stor lærebok er

Boron WF, Boulpaep EL. Medical physiology. 3rd ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2017.

Bok                        E-bok

Dette er for tiden den beste store læreboken i fysiologi. Den er god både når det gjelder utvalg av stoff og didaktisk. Erfaring fra de siste årene er at den trolig er for stor som eneste lærebok for de fleste av våre medisinerstudenter. Den bør brukes som oppslagsbok, f.eks. på biblioteket.

 

Tre lærebøker som har vært mye brukt, blir ikke anbefalt som eneste lærebok. Alle tre har gode avsnitt, men de dekker ikke godt nok mange av de sentrale læringsmålene i vår fysiologiundervisning, f. eks. er nervesystemets fysiologi ikke godt nok dekket.

 

Widmaier EP, Raff H, Strang KT, Vander AJ. Vander's Human physiology: the mechanisms of body function. 13th ed., international ed. New York: McGraw-Hill; 2014. XXIV, 707 s.

Bok

 

Sherwood L. Human physiology: from cells to systems. 9th ed. Belmont: Brooks/Cole; 2016.

Bok

 

Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Toverud KC. Menneskets fysiologi. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2014. XVI, 872 s.

Bok

 

For studenter som ønsker en egen lærebok i nevrofysiologi, vil bøkene nedenfor være gode alternativer.

Kandel ER, Mack S. Principles of neural science. 5th ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2013. XLIX, 1709 s.

Bok

Boken er god og grundig, men for stor og detaljert som lærebok i medisinstudiet. Verdifull som oppslagsbok.

 

Bear MF, Paradiso MA, Connors BW. Neuroscience: exploring the brain. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. 

Bok

God og oppdatert. Gode figurer. Vektlegger forståelse mer enn detaljer. Godt egnet for studenter som ønsker en motiverende og lett tilgjengelig fremstilling.

 

Purves D. Neuroscience. 6th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates; 2018

Bok

God og grundig. Godt tilpasset vår undervisning.

 

Kurshefter - tilgjengelige via "Mine studier"

 

Benestad, H.B. Blodcellenes fysiologi : livsløp, funksjoner og regulering/ H.B. Benestad. - November, 2005 (MED1100)

Benestad, H.B. Praktisk kurs i hematologi / H.B. Benestad. - Mars, 2005 (MED1100)

 

Publisert 10. nov. 2009 12:14 - Sist endret 9. mai 2019 11:00