Anbefalt litteratur - Medisinsk genetikk

Recommended reading - Medical genetics

Jorde LB, Carey JC, Bamshad MJ. Medical genetics. 5th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2016.

Bok               

 

Harper PS. Practical genetic counselling. 7th ed. London: Hodder Arnold; 2010.

Bok               

 

 

Publisert 7. mai 2009 12:43 - Sist endret 28. mai 2020 11:29