Anbefalt litteratur - Indremedisinske fag

Basisbøker

Birkeland K, Gullestad L, Aabakken L. Indremedisin. Drammen: Vett & Viten. 2017. 2 bind.

Bok

 

Schroeder TV. Basisbog i medicin og kirurgi. 6. udg. København: Munksgaard; 2016.

Bok

Oversiktlig og kortfattet.

 

Baslund B, Feldt-Rasmussen U, Kastrup J, Soelberg Sørensen P,  Medicin 2. udg. København: FADL; 2016.

Bok

 

Cecil RL, Andreoli TE, Carpenter CCJ. Andreoli and Carpenter's Cecil essentials of medicine. 9th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2016.

Bok                    

Boken dekker nevrologi, revmatologi og onkologi i tillegg til mer "tradisjonell" indremedisin.

 

Longmore M. Oxford handbook of clinical medicine. 10th ed. Oxford: Oxford University Press; 2017.

Bok                                

Glimrende håndbok, meget konsensert og "to the point". Grei å ha i frakkelommen.

 

Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H. Medicinsk kompendium.18. udg. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 2013. 2 bind.

Bind 1                            Bok

Bind 2                            Bok

Grundig og oppdatert danskspråklig standardverk  - men dyrt.

 

Oppslagsverk

Ralston S, Penman I, Strachan M, Hobson R, & Davidson S. Davidson's principles and practice of medicine. 23th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2018.

Bok                     

Dekker alle organsystemer. Anatomi, symptomer, klinisk undersøkelse, supplerende us, sykdommer og terapi. Detaljert og presis; grensen mellom oppslag/perm til perm.

 

Kumar PJ, Clark ML. Kumar & Clark's clinical medicine. 9th ed. Edinburgh: Saunders Elsevier; 2017.

Bok                      

Hovedbok / oppslagsverk. Fine illustrasjoner.

 

Harrison TR, Longo DL. Harrison's principles of internal medicine. 20 ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2018. 2 b.

Bok                                E-bok

Fremragende oppslagsverk.

 

Subspesialiteter

Blodsykdommer

Wisløff, F. Blodsykdommer. 7. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2014. 432 s.

Bok

 

Endokrinologi

Werner S. Endokrinologi. 3. uppl. Stockholm: Liber; 2015.

Bok

 

Løvås, K., & Husebye, E. Endokrinologi : En medisinsk lærebok. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. 2017.

Bok

 

Gastroenterologi

Aspinall RJ, Taylor-Robinson SD. Mosby's color atlas and text of gastroenterology and liver disease. Edinburgh: Mosby; 2002. X, 384 s

Bok

 

Collins, Paul, and Christopher Fox. Gastroenterology. 3. utg. Edinburgh: Mosby Elsevier; 2008.

Bok

 

Geriatri

Wyller TB. Geriatri: en medisinsk lærebok. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2015.

Bok

 

Infeksjonsmedisin

Iwarson S, Norrby R. Infektionsmedicin: epidemiologi, klinik, terapi. 6.uppl. Sävedalen: Säve förlag; 2014.

Bok

 

Kardiologi

Julian DG, McLenachan JM, Cowan JC. Cardiology. 8th ed.  Edinburgh: Elsevier Saunders; 2005. X, 387 s.

Bok

 

Dalen H, et al.. Kardiologi: klinisk veileder. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2019.

Bok

 

Wagner GS, Strauss DG. Marriott's practical electrocardiography. 12th ed.  Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2014. 532 s.

Bok                                  E-bok

 

Lungesykdommer

Giæver P. Lungesykdommer. 3. utg.  Oslo: Universitetsforl.; 2015. 307 s.

Bok

Kortfattet lærebok i lungesykdommer.

 

Sandström, T., & Eklund, A. Lungmedicin. Lund: Studentlitteratur.; 2015. 503 s.

Bok

 

Nefrologi

Hartmann A, Jenssen T, Julsrud J. Nyremedisin: en praktisk veileder. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2014. 288 s.

Bok

 

Onkologi

Schlichting E, Wist E, Keeping D, & Reppe A. Kreftsykdommer: en basisbok for helsepersonell. 5. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2018.

Bok

 

Revmatologi

Hochberg MC. Practical rheumatology. 3rd  ed. Philadelphia: Mosby; 2004. X, 643 s.

Bok

Publisert 18. aug. 2009 10:13 - Sist endret 28. mai 2020 11:26