Anbefalt litteratur - Kirurgiske fag

Hele studiet

Haglund U, Hamberger B. Kirurgi. 9.uppl. Stockholm: Liber; 2017.

Bok

Illustrasjonene er rimelig gode, men enkle, hovedsakelig strektegninger og skisser i svart/hvitt. Stoffet er velredigert og didaktisk fremstilt. Faglig profil: Thoraxkirurgi, urologi, endokrinkirurgi og gastroenterologisk kirurgi, samt traumatologi er rimelig godt dekket. Ortopedisk kirurgi og nevrokirurgi dekkes ikke. Mindre grundig enn "Essential surgery".

 

Modul 3

 

Quick C, Reed J, Harper S, Saeb-Parsy K. Essential surgery: problems, diagnosis and management. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2014. 673 s.

Bok

Meget god og oversiktlig bok som gir en enkel og forståelig oversikt over de vanligste kirurgiske problemstillingene. Boken har også med ikke-organspesifikk kirurgi. Det er fine illustrasjoner i boken.

 

Bailey H, Lumley JSP. Hamilton-Bailey's physical signs: demonstrations of physical signs in clinical surgery. 18th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1997. X, 518 s.

Bok

Boken er svært godt illustrert med autentiske fargebilder av vanlige og sjeldne kliniske tilstander. Selve bokens hovedintensjoner å presentere kliniske tegn så nær virkeligheten som mulig. Stoffet er derfor organisert
organvis og gjennomgår hele kroppen, dvs. i prinsipp alle subspesialiteter, dog uten spesiell vekt på nevrokirurgieller ortopedi. Faglig profil: Dette er mer en oppslagsbok enn en systematisk lærebok. Boken er et svært godt supplement både for studenter og leger under spesialutdanning. Den har allikevel størst verdi i studietiden, idet en kan slå opp og lese seg til reell klinisk erfaringsom en ellers bare kan oppnå ved tilstedeværelse på sykehus.

 

Haglund U, Hamberger B. Kirurgi. 9.uppl. Stockholm: Liber; 2017.

Bok

Illustrasjonene er rimelig gode, men enkle, hovedsakelig strektegninger og skisser i svart/hvitt. Stoffet er velredigert og didaktisk fremstilt. Faglig profil: Thoraxkirurgi, urologi, endokrinkirurgi og gastroenterologisk kirurgi, samt traumatologi er rimelig godt dekket. Ortopedisk kirurgi og nevrokirurgi dekkes ikke. Mindre grundig enn "Essential surgery".

 

Raftery A, Delbridge M, Bridge K. Surgery. 5th edition. Edinburgh: Elsevier; 2017.

Bok

Boken gir en kortfattet opplisting av de fleste generell kirurgiske tilstander. Den virker spesielt designet for bruk i akuttmottaket og mindre som en lærebok. Det er svært få illustrasjoner.

 

Myint F. Kirk's basic surgical techniques. 7th edition. Edinburgh: Elsevier; 2019.

Bok

Modul 4

Haglund U, Hamberger B. Kirurgi. 9.uppl. Stockholm: Liber; 2017.

Bok

Illustrasjonene er rimelig gode, men enkle, hovedsakelig strektegninger og skisser i svart/hvitt. Stoffet er velredigert og didaktisk fremstilt. Faglig profil: Thoraxkirurgi, urologi, endokrinkirurgi og gastroenterologisk kirurgi, samt traumatologi er rimelig godt dekket. Ortopedisk kirurgi og nevrokirurgi dekkes ikke. Mindre grundig enn "Essential surgery".

Nevrokirurgi

Berg-Johnsen, J. Introduksjon til nevrokirurgi. Oslo: Legeforl. 2012. 215 s.

Bok

 

Gjerstad L, Helseth E, Rootwelt T. Nevrologi og nevrokirurgi: fra barn til voksen : undersøkelse, diagnose, behandling. 6. rev. utg. Drammen: Vett & viten; 2014. 719 s.

Bok

 

Modul 8

Quick C, Reed J, Harper S, Saeb-Parsy K. Essential surgery: problems, diagnosis and management. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2014. 673 s.

Bok

Meget god og oversiktlig bok som gir en enkel og forståelig oversikt over de vanligste kirurgiske problemstillingene. Boken har også med ikke-organspesifikk kirurgi. Det er fine illustrasjoner i boken.

 

McLatchie GR, Borley NR, Chikwe J. Oxford handbook of clinical surgery. 4th ed. Oxford: Oxford University Press; 2013.

Bok                                  E-bok 

 

Townsend, CM. Sabiston textbook of surgery : the biological basis of modern surgical practice. 19th ed. Philadelphia, Pa. : Elsevier Saunders; 2012. XXV, 2124 s.

Bok

Omfattende, men god bok.

 

Haglund U, Hamberger B. Kirurgi. 9.uppl. Stockholm: Liber; 2017.

Bok

Illustrasjonene er rimelig gode, men enkle, hovedsakelig strektegninger og skisser i svart/hvitt. Stoffet er velredigert og didaktisk fremstilt. Faglig profil: Thoraxkirurgi, urologi, endokrinkirurgi og gastroenterologisk kirurgi, samt traumatologi er rimelig godt dekket. Ortopedisk kirurgi og nevrokirurgi dekkes ikke. Mindre grundig enn "Essential surgery".

 

Raftery A, Delbridge M, Bridge K. Surgery. 5th edition.  Edinburgh: Elsevier; 2017.

Bok

Boken gir en kortfattet opplisting av de fleste generell kirurgiske tilstander. Den virker spesielt designet for bruk i akuttmottaket og mindre som en lærebok. Det er svært få illustrasjoner.

 

Myint F. Kirk's basic surgical techniques. 7th edition. Edinburgh: Elsevier; 2019.

Bok

Nevrokirurgi

Berg-Johnsen, J. Introduksjon til nevrokirurgi. Oslo: Legeforl. 2012. 215 s.

Bok

 

Gjerstad L, Helseth E, Rootwelt T. Nevrologi og nevrokirurgi: fra barn til voksen : undersøkelse, diagnose, behandling. 6. rev. utg. Drammen: Vett & viten; 2014. 719 s.

Bok

 

Karkirurgi

McMonagle, Morgan, and Matthew Stephenson. Vascular and Endovascular Surgery at a Glance. At a Glance. Chichester, West Sussex: Wiley, 2014. 158 s.

Bok

 

Zarins, Christopher K., and Bruce L. Gewertz. Atlas of Vascular Surgery. 2nd ed. New York: Elsevier Churchill Livingstone, 2005. 293 s.

Bok

 

Cronenwett, Jack L., K. Wayne Johnston, and Robert B. Rutherford. Rutherford's Vascular Surgery. 7th ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2010. 2 bind.

Volum 1              Volum 2

 
 
 
 
Publisert 10. nov. 2009 12:17 - Sist endret 8. apr. 2019 12:11