Anbefalt litteratur - Klinisk biokjemi

Recommended reading - Clinical biochemistry

Berg JP, Hagve T-A. Klinisk biokjemi og fysiologi. 6. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2019.

Bok

Kompendie-preget bok, rimelig lett tilgjengelig og dekker det vesentligste.

 

Söderlund MB, Theodorsson E. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 10. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2018. 763 s.

Bok

Omfattende bok, dekker det meste.

 

Urdal P, Brun A, Åsberg A, Stakkestad JA. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. 4. utg. Haugesund: Akademisk fagforl.; 2009. 635 s.

Bok                               E-bok

Parameter-orientert brukerhåndbok, nyttig som oppslagsverk.

 

Marshall WJ, Bangert SK. Clinical chemistry. 8th ed. Edinburgh: Mosby Elsevier; 2017.

Bok 

En god, kortfattet lærebok, med mange kliniske eksempler.

 

Publisert 7. mai 2009 12:29 - Sist endret 4. des. 2019 09:42