Anbefalt litteratur - Medisinsk etikk

Recommended reading - Medical ethics

 

Ruyter KW, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk og helsefaglig etikk. 3 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014. 390 s.

Bok

Boken er relevant for hele studiet. Deler av denne boken vil også være spesielt relevant for enkelte semestre, og nevnes under disse.

 

Modul 2

Ruyter KW, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk og helsefaglig etikk. 3 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014. 390 s.

Bok

Kapittel 1, 2 og kapittel 3 s. 127-149

 

Nortvedt P. Omtanke: en innføring i sykepleiens etikk. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2016.

Bok

Kapittel 2,3 og 4

 

Modul 3

Ruyter KW, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk og helsefaglig etikk. 3 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014. 390 s.

Bok

S. 169-181. Kap. 2 og øvrige deler av kap. 3 vil være relevant for undervisningen knyttet til refleksjonsnotater.

 

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling (nasjonal veileder).

PDF

 

Horn, M. Fire spor i dødshjelpsdebatten. Fritanke.no, 19.04.2013.

Artikkel

 

Pedersen R, Hofmann B, Mangset M. Pasientautonomi og informert samtykke i klinisk arbeid. 2007;127(12):1644-7.

PDF

 

Pedersen R, Bahus MK, Kvisle EM. Behandlingsunnlatelse, etikk og jus. 2007;127(12):1648-50.

PDF

 

 

Modul 5

Ruyter KW, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk og helsefaglig etikk. 3 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014. 390 s.

Bok

Kapittel. 3 s. 127-160.

 

I tillegg kommer obligatorisk litteratur til TBL om etikk og tvang (på timeplansider)

 

Modul 6

Solbakk J. H and Vidal S. Clinical research in a resource poor setting. I: HYenk Ten Have and Gordinj B. Handbook of Global Bioethics. Springer; 2014. s. 527-550

E-bok

 

Singer, P. Abortion. In: Ted Honderich (ed.), The Oxford Companion
to Philosophy, Oxford, 1995, pp. 2-3.

Artikkel

 

Jong, A & Wert GMWR. Prenatal Screening: An Ethical Agenda for the Near Future. Bioethics 2015, 29(1), 46-55.

PDF

 

* Norwegian students may read Ruyter, Førde & Solbakk: Medisinsk og
helsefaglig etikk
, 3. ed. 2014, pp. 96-108 & 160-165.

Bok

 

Modul 7

ACE-verktøyet

PDF

 

Ruyter KW, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk og helsefaglig etikk. 3 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014. 390 s.

Bok

Kap 3, s. 127-160

 

Nortvedt P. Omtanke: en innføring i sykepleiens etikk. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2016. 279 s.

Bok

Kap 6. om ressursprioritering i helsetjenesten

 

Norheimutvalget, Åpent og rettferdig. NOU 2014:12.

PDF

 

Modul 8

Ruyter KW, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk og helsefaglig etikk. 3 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014. 390 s.

Bok

Kapittel. 3 s. 165-169.

 

Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. 7th ed. Oxford: Oxford University Press; 2013. 459 s.

Bok

 

Publisert 7. mai 2009 12:42 - Sist endret 21. aug. 2019 10:21