Anbefalt litteratur - Medisinsk mikrobiologi

Rollag H, Müller F, Tønjum T. Medisinsk mikrobiologi. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2019. 516 s.

Bok

 

Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical microbiology. 8th ed. ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2016. X, 874 s.

Bok

 

Cornelissen CN, Fisher BD, Harvey RA. Microbiology. Baltimore: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2013. X, 836 s.

Bok 

 

 

 

Publisert 6. mai 2009 09:57 - Sist endret 10. apr. 2019 09:52