Anbefalt litteratur for modul 1

Medisinstudiet, MED1100

Statistikk, helse, biologi og samfunn

Medisinsk statistikk

Aalen OO, Frigessi A. Statistiske metoder i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 335 s. 

Bok

Bland M. An introduction to medical statistics. 4th ed. Oxford: Oxford University Press; 2015.

Bok       

 

Human biologi

Nicolaysen G, Holck P, red. Kroppens funksjon og oppbygning. 3.utg. Oslo: Gyldendal; 2018.

Bok

Sand O, Haug E, Sjaastad ØV, Toverud KC. Menneskets fysiologi. 2 utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2014. 700 s. Denne læreboken er mer omfattende og velegnet til fordypning. 

Bok

Medisinske adferdsfag

Allmennmedisin

Samfunnsmedisin

 

Cellebiologi 

Anatomi

Cellebiologi

Ernæringslære

Medisinsk genetikk

Medisinsk biokjemi

 

Blod, immunologi, mikrobiologi og thorax 

Immunologi

Bogen B, Munthe LA. Immunologi. Oslo: Universitetsforl.; 2007. 334 s.

Bok

Lea T. Immunologi og immunologiske teknikker. Bergen: Fagbokforl.; 2006. 400 s.

Bok

Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Basic immunology: functions and disorders of the immune system. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2020.

Bok

Mikrobiologi

Anatomi

Fysiologi

Publisert 10. juli 2014 11:21 - Sist endret 22. aug. 2019 11:29