Anbefalt litteratur - Nevrologi

Anbefalte lærebøker

Helseth E, Rootwelt T, Harbo, H Nevrologi og nevrokirurgi: fra barn til voksen 7. utg. Drammen: Vett & viten; 2019.

Bok

 

Gjerris F, Soelberg Sørensen P, Paulson OB. Klinisk neurologi og neurokirurgi. 6. udg. København: FADL; 2015. 

Bok

 

Jones HR, Srinavasan J, Allam GJ, Baker RA, Machado CAG. Netter's neurology. 2nd ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Saunders; 2012.

Bok

 

Mumenthaler M, Mattle H. Neurologie. 12., vollständig neu bearbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2008. xiv, 898 s.

Bok

 

Mumenthaler M, Mattle H. Neurology. 4th rev. and enl. ed. Stuttgart: Thieme; 2004. XVI, 992 s.

Bok                                  E-bok

 

Lindsay KW, Bone I, Callander R, Fuller G. Neurology and neurosurgery illustrated. 5. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2010.

Bok

 

Scadding JW, Losseff NA. Clinical neurology. 4th ed. London: Hodder Arnold; 2012. VIII, 730 s.

Bok

 

Annen eller supplerende litteratur

Aids to the examination of the peripheral nervous system. 5th ed. Edinburgh: Saunders Elsevier; 2010. 63 s.

Bok

 

Berg-Johnsen J. Introduksjon til nevrokirurgi. [Oslo]: Legeforl.; 2012. 215 s.

Bok

 

Donaghy M, Brain WR. Brain's diseases of the nervous system. 12th ed. Oxford: Oxford University Press; 2009. xiv, 1504 s.

Bok

 

Fuller G. Neurological examination made easy. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier; 2013. 241 s.

Bok

 

Ropper AH, Victor M, Adams RD, Samuels MA. Adams and Victor's principles of neurology. 10th ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2014. IX, 1654 s. 

Bok

 

Rowland LP, Merritt HH, Pedley TA. Merritt's neurology. 13th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2016.

Bok                                  E-bok (12th. ed.)

Publisert 19. feb. 2010 09:23 - Sist endret 27. juni 2019 08:50