Anbefalt litteratur - Øyesykdommer

Oppdatert for vår 2017

 

Batterbury M, Bowling B. Ophthalmology: an illustrated colour text. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone; 2009. VII, 125 s.

Bok                      

Kan greie seg uten atlas.

 

Fahmy P, Hamann S. Praktisk oftalmologi. 4. utg. København: Gads Forlag; 2018.

Bok

 

 Lim A, Constable I, Wong T. Colour atlas of ophthalmology. New Jersey: World Scientific; 2008. XI, 176 s.

Bok

 

Høvding, G. Oftamologi: nordisk lærebok og atlas. Bergen: Fagbokforlaget; 2016.
 
Publisert 10. nov. 2009 12:10 - Sist endret 28. mai 2020 11:36