Anbefalt litteratur - Patologi

Recommended reading - Pathology

Følgende lærebøker anbefales som basislitteratur i patologisk anatomi

 

Kumar V, Robbins SL, Abbas AK, Aster JC. Robbins basic pathology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders; 2018.

Bok                          

Dette er en lærebok i generell og spesiell patologi som beskriver hovedtemaene i tilstrekkelig detalj til at studentene kan forstå og lære seg klinisk medisin gjennom hele studiet. Boken legger særlig vekt på forståelse av sykdommenes årsak og utvikling, er godt illustrert og meget oppdatert. Boken dekker pensum i patologi og mye av undervisningen i generell patologi tar utgangspunkt i denne boken.

 

Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran pathologic basis of disease. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders; 2015. 1391 s

Bok                     

Dette er en utvidelse av Basic Pathology av de samme forfattere og er bygd opp på samme måte, men er mer utfyllende med flere detaljer og flere relasjoner til klinisk medisin. Dette er en meget anbefalelsesverdigbok som vil være svært nyttig også i lang tid etter avsluttet studium. Den er lettlest og lett å finne frem i.

 

Rubin E, Reisner HM. Essentials of Rubin’s Pathology. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins;2014. 826 s.

Bok

Ny utgave av rikt illustrert og godt strukturert lærebok i patologi. Et godt alternativ til Robbins Basic Pathology.

 

Rubin E, Strayer DS. Rubin's pathology: clinicopathologic foundations of medicine. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2015. 1616 s.

Bok                                  

Et godt alternativ til Pathologic Basis of Disease. Har tallrike og meget gode illustrasjoner og er nylig oppdatert. Dette er også en bok for tiden etter avsluttet studium.

 

Følgende bøker kan anbefales, men er ikke nødvendige for makroskopisk og mikroskopisk patologi.

 

Buja LM, Krueger GR. Netter’s Illustrated Human Pathology. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005.

Bok                                      

 

Klatt EC. Robbins and Cotran Atlas of Pathology. 3rd ed.Philadelphia: Elsevier Saunders; 2015, 587 s.

Bok                             

Publisert 10. nov. 2009 12:06 - Sist endret 28. mai 2020 11:34