Anbefalt litteratur - Propedeutikk

Bendz B. Journal 1: om å skrive enda bedre medisinske journaler. [Oslo]: Unipub; 2005. 71 s.

Bok

Heftet er til salgs hos Akademika.

 

Epstein O. Clinical examination. 4th ed. Edinburgh: Mosby Elsevier; 2008. X, 439 s.

Bok

 

Innes, J. Alastair, et al. Macleod's Clinical Examination. 14. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2018.

Bok                            

Publisert 9. juni 2017 13:27 - Sist endret 28. mai 2020 11:34