Anbefalt litteratur - Psykiatriske fag

Recommended reading - psychiatry

 

Modul 5

VOP

Malt UF. Lærebok i psykiatri. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2018. 

Bok

 

Dahl AA, Aarre TF. Praktisk psykiatri. 2. utg. Bergen: Fagbokforl.; 2018. 

Bok

 

BUP

IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health

Finnes på nett fritt tilgjengelig og oppdateres jevnlig

 

Grøholt B, Sommerschild H, Garløv I. Lærebok i barnepsykiatri. 5. utg. Oslo: Universitetsforl.; 2015

Bok                                 

 

Goodman R, Scott S. Child and adolescent psychiatry. 3rd ed. Chichester: Wiley-Blakwell; 2012. 

Bok                                   E-bok

 

Supplerende

Mørland, J., & Waal, H. Rus og avhengighet. Oslo: Universitetsforl. 2016.

Bok

 

Karterud S, Wilberg T, Urnes Ø. Personlighetspsykiatri. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2017.

Bok

 

Retterstøl, Nils, et al. Selvmord : et personlig og samfunnsmessig problem. Oslo, Gyldendal Akademisk, 2002.

Bok

 

Gabbard, et al. Langtids Psykodynamisk Psykoterapi : En Grunnbok. Tønsberg, Orage Forl, 2016.

Bok

 

Engedal K. Alderspsykiatri i praksis: lærebok. 2. rev. og oppdatert utg. Tønsberg: Forl. Aldring og helse; 2008. 

Bok

 

Ilner SO. Akuttpsykiatri. Oslo: Gyldendal akademisk; 2012. 

Bok

 

Modul 6

IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health

Finnes på nett fritt tilgjengelig og oppdateres jevnlig (Available online)

 

Grøholt B, Sommerschild H, Garløv I. Lærebok i barnepsykiatri. 5. utg. Oslo: Universitetsforl.; 2015

Bok                                 

 

Goodman R, Scott S. Child and adolescent psychiatry. 3rd ed. Chichester: Wiley-Blakwell; 2012. 

Bok                                   E-bok

 

Modul 8

Relevante kaptiler i lærebøkene i allmennpsykiatri for 5. modul.

Publisert 18. mai 2009 13:44 - Sist endret 21. aug. 2019 10:12