Anbefalt litteratur - Rettsmedisin

Oppdatert for vår 2017

 

Rognum TO (red.) Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk; 2016. 503 s.

Bok

 

Supplerende litteratur

Lange Thomsen J. (red.) Retsmedicin. 3 utg. København: FADL's Forlag; 2013. 446 s.

Bok

 

Payne-James J, Busuttil A, Smock WS. Forensic medicine: clinical and pathological aspects. San Francisco: Greenwich Medical Media; 2003. XV, 832 s.

Bok

 

Saukko P, Knight B. Knight's forensic pathology. London: Arnold; 2004. IX, 662 s.

Bok

 

Stark MM (red.). Clinical Forensic Medicine: A Physician's Guide. Totowa, NJ: Humana Press; 2011. 473 s.

Bok                  E-bok

 

Publisert 22. juni 2009 13:29 - Sist endret 6. apr. 2020 08:28