Anbefalt litteratur - Samfunnsmedisin

Hele studiet

Kompendie for modulen

Ligger under «ressurser» i timeplanen for hver moduls første time. Der ligger liste over læringsutbytter med tilhørende anbefalt litteratur.

 

Mæland JG. Sosialmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk; 2011. 293 s.
Bok

Utvalgte kapitler

 

Nylenna, M. Samfunnsmedisin på norsk. Oslo: Gyldendal akademisk; 2019.

Bok

 

Magnus, Per og Bakketeig, Leiv S. Epidemiologi.  4. utgave, Oslo: Gyldendal akademisk: 2013.

Bok

Utvalgte kapitler 

 

Modul 1

Kompendie for modulen

Ligger under «ressurser» i timeplanen for hver moduls første time. Der ligger liste over læringsutbytter med tilhørende anbefalt litteratur.

 

Magnus, Per og Bakketeig, Leiv S. Epidemiologi.  4. utgave, Oslo: Gyldendal Akademisk: 2013, Kapittel 1-8 og kap 10.

Bok

Utvalgte kapitler 

 

Mæland JG. Sosialmedisin. 2 utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2011. 293 s.

Bok

Utvalgte kapitler 

 

Modul 5

Kompendie for modulen

Ligger under «ressurser» i timeplanen for hver moduls første time. Der ligger liste over læringsutbytter med tilhørende anbefalt litteratur.

 

Mæland JG. Sosialmedisin. 2 utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2011. 293 s.

Bok

Utvalgte kapitler

 

Andresen, N, Lossius K. Håndbok i rusbehandling. 2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2012. 437 s.

Bok

Utvalgte kapitler

 

Modul 6

Kompendie for modulen kan kjøpes på akademika.

Der ligger liste over læringsutbytter med tilhørende anbefalt litteratur.

 

Mæland JG. Sosialmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk; 2011. 293 s.
Bok

Utvalgte kapitler

 

Modul 7

Kompendie for modulen

Ligger under «ressurser» i timeplanen for hver moduls første time. Der ligger liste over læringsutbytter med tilhørende anbefalt litteratur.

 

Nylenna, M. Samfunnsmedisin på norsk. Oslo: Gyldendal akademisk; 2019.

Bok

 

Mæland JG. Sosialmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk; 2011. 293 s.
Bok

Utvalgte kapitler

 

Mæland, John Gunnar. Veileder i Trygdemedisin. 9. utgave, Oso: Gyldendal Akademisk; 2016.

Bok

 

Magnus, Per og Bakketeig, Leiv S. Epidemiologi.  4. utgave, Oslo: Gyldendal akademisk: 2013.

Bok

Utvalgte kapitler 

 

Mæland, John Gunnar. Forebyggende Helsearbeid : Folkehelsearbeid i Teori Og Praksis. 4. utgave, Oslo: Universitetsforl; 2016.

Bok

 

Leira, Håkon Lasse. Arbeidsmedisin. 2. utgave, Oslo: Gyldendal Akademisk; 2011.

Bok

 

Modul 8

Evt. anbefalt litteratur ligger under "ressurser" i timeplanen under den enkelte undervisningstime

 

Publisert 21. aug. 2019 12:58 - Sist endret 22. aug. 2019 08:33