English version of this page

COVID-publikasjoner

Er du forsker eller kliniker og trenger publikasjoner om COVID-19? På denne siden har vi samlet ressurser om koronaviruset. Vi oppdaterer fortløpende (06.09.2021).

Illustrasjon av koronaviruset, vaksine og tester.

PubMed

  • De fleste COVID-19 publikasjoner er åpent tilgjengelig fra forlagene
  • Følg lenken under for direkte søk på COVID-19 i PubMed

Oversikter

Pågående studier - preprints og protokoller

Norske oversikter 

Oversikter fra forskningsinstitusjoner og faglige interesseorganisasjoner

Oppsummert forskning/Kliniske retningslinjer/anbefalinger/beste kunnskap

Kliniske oppslagsverk

Datasett for text-mining/maskinlæring

Samlinger fra tidsskrifter

Samlinger fra ulike forlag