Luke 5: Hvorfor lar vi en 330 år gammel lov være gyldig?

Fysikk er litt som tennis med planeter i stedet for baller. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

I går viste vi at det finnes forsvinnende lite evidens på at fallskjermer fungerer. I dag går vi et skritt videre, for å se om det kan være en fordel å avskaffe det fallskjermen forsøker å nøytralisere i første omgang.

Noen dager er ekstra tunge. Noen bører veier litt mer. Betre bør du ber kje i bakken enn mannevit mykje. Det jeg prøver å si er at om vi ikke lenger forholder oss til at to punktmasser dras mot hverandre med en kraft som er proporsjonal med hvert punkts masse og omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden mellom dem, så vil det kanskje ha en helsebringende effekt. Kan vi ikke bare oppheve tyngdekraften? Heldigvis finnes det forskning som støtter den teorien her. Flaks!

Cyr, C., & Lanthier, L. (2007). One giant leap for mankind? A cost-utility analysis of abolishing the law of gravity. Cmaj, 177(12), 1536-1538. doi: 10.1503/cmaj.061341

Julekalenderen dag for dag

Av Magnus Carlström
Publisert 5. des. 2017 07:00