English version of this page

Kurs ved Medisinsk bibliotek - høsten 2020

Vi tilbyr kurs i litteratursøking i medisinske og tverrfaglige databaser, kritisk vurdering av artikler, referansehåndtering og OA-publisering. Påmeldingsfrist: senest 2 dager før kurset. Vi gjør oppmerksom på at påmeldinger er bindende. Kurs med færre enn 3 påmeldte avlyses.

Kursene er for ansatte og studenter ved UiO og OUS.

For spørsmål om kursene, kontakt oss på e-post umed-kurspaamelding@ub.uio.no.

Kommende kurs

Tid og sted: 6. okt. 2020 09:0011:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk i tverrfaglige referansedatabaser som Scopus, Web of Science og Google Scholar. Databasene representerer et supplement til PubMed, og kan gi relevante referanser til tverrfaglige problemstillinger som ikke dekkes godt nok i de tradisjonelle fagdatabasene.

Tid og sted: 7. okt. 2020 09:0012:00, Zoom

Keep copyrights to your own work by publishing in Open Access journals. Find out your research impact. The course gives you practical support in publishing process and making your research visible.

Tid og sted: 8. okt. 2020 13:0015:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon til praktisk bruk av EndNote.

Tid og sted: 13. okt. 2020 09:0011:00, Zoom

Kurset er tilpasset Ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og andre som har ønske om dypere kjennskap til, og flere ferdigheter i litteratursøk innen medisin og helsefag. Kurset fokuserer på nyttige verktøy for oppbygging av søkestrategier og mer avansert søketeknikk. Flere relevante databaser gjennomgås.

Tid og sted: 14. okt. 2020 09:0012:00, Zoom

The high yearly production of medical literature results in difficult decision: which of the many studies should we trust? The aim of the course is to equip you with knowledge and skills to critically appraise methodological quality of an article.