Kommende 5 dager

i dag feb.
Tid og sted: 24. feb. 2020 12:3015:30, Ullevål sykehus - Medisinsk bibliotek, bygg 6B, 8.et.

Kurset gir en 3 timers introduksjon til EndNote. Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.

Flere kommende kurs

Tid og sted: 4. mars 2020 09:0012:00, Medical Library's course room in Domus Medica, room nr. 2228 (next to Akademika)

This three hour course gives an introduction to the reference management software EndNote.

Tid og sted: 10. mars 2020 14:0015:00, Søsterhjemmet (bygg 2), rom 4096, 4. etasje, inngang 2H, Ullevål sykehus

Kurset gir ein kort introduksjon til dei viktigaste funksjonane i EndNote. Kurset er retta mot deg som arbeider på ein datamaskin med OUS-oppsett. Les meir om innhaldet i kursbeskrivinga.

Tid og sted: 17. mars 2020 09:0012:00, Rikshospitalet - Medisinsk biblioteks kursrom i Domus Medica 2.et., rom nr. 2228 (v/bokhandelen)

Kurset gir en 3 timers introduksjon til praktisk bruk av EndNote.

Tid og sted: 25. mars 2020 13:0015:00, Søsterhjemmet (bygg 2), rom 4096, 4. etasje, inngang 2H, Ullevål sykehus

Et 2 timers kurs om å dele og samarbeide i EndNote. Kurset er rettet mot deg som allerede bruker EndNote. Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.

Tid og sted: 30. mars 2020 13:0015:00, Ullevål sykehus - Medisinsk bibliotek, bygg 6B, 8.et.

Et 2 timers kurs om å dele og samarbeide i EndNote. Kurset er rettet mot deg som allerede bruker EndNote. Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.