Litteratursøk for klinisk praksis

Vi leverer søk til fagprosedyrer, veiledende behandlingsplaner, mini-metodevurderinger og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus. 

Bildet kan inneholde: smil, samfunnet, hylle, lykkelig, begivenhet.

Biblioteket kan hjelpe deg

Biblioteket utformer litteratursøk i samarbeid med de faglige avdelingene og klinikkene. Vi gir dere et best mulig søk, basert på metoden som ditt kunnskapsbaserte arbeid trenger. Vi dokumenterer søket og oppdaterer ved behov.

Veiledende behandlingsplaner

Veiledende behandlingsplaner (VBP) gir oversikt over sykepleietiltak til pasienter med ulike problemområder. Rutinene for utarbeidelse av VBP/ klinisk dokumentasjon av sykepleie - fagforvaltning i klinikk følger regionale retningslinjer ved HelseSør-Øst.

Godkjenning av oppstart for arbeidet må gjøres via KDS-nettverk OUS. Faggruppen i klinikk utformer problemstilling som et PICO-skjema, som sendes til biblioteket.

Bestill litteratursøk

Fagprosedyrer

Fagprosedyrer beskriver medisinske og helsefaglige aktiviteter og prosesser. OUS følger utarbeidelse og koordinering av faglige prosedyrer og retningslinjer.

Fagprosedyrer for OUS finnes i e-håndboken. Ferdige og påbegynte fagprosedyrer for andre helseinstitusjoner finnes på Helsebiblioteket (oppdateres ikke etter april 2021).

Godkjenning av oppstart for arbeidet må gjøres via Utvalg for koordinering av pasientforløp, fagprosedyrer og pasientinformasjon. Tverrfaglige grupper i klinikk utformer problemstilling som et PICO-skjema, som sendes til biblioteket.

Bestill litteratursøk

Mini-metodevurderinger

Minimetodevurdering (MMV) er en utredning til sykehusledelsen ved innkjøp av medisinsk utstyr, nye prosedyrer og organisatoriske metoder. Fagpersonale og økonomiavdelingen samarbeider. Råd for metodevurdering godkjenner arbeider til igangsetting. 

Godkjenning av oppstart for arbeidet må gjøres via Råd for metodevurderinger ved OUS. Ved bestilling av litteratursøk, legg ved skjema 1 med ferdig utfylt spørsmål 1-10 fra skjema for minimetodevurdering.

Bestill litteratursøk

Retningslinjer

En retningslinje gir informasjon om diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter. Retningslinjene utarbeides av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, regionale helseforetak og helseforetak. 

Retningslinjedatabasen er tilgjenglige for alle klinikere i Norge.

Bestill litteratursøk