English version of this page

Kurs ved Medisinsk bibliotek - høsten 2018

Vi tilbyr kurs i litteratursøking, kritisk vurdering av artikler, referansehåndtering og publisering. Påmeldingsfrist: senest to dager før kurset. Kursbrosjyre (pdf).

Vi tilbyr også lynkurs, som gir en times innføring i en av bibliotekets databaser: Oria, PubMed, Medline OVID, CINAHL, EMBASE, PsycInfo, Cochrane Library, Web of Science og Scopus (gjelder Rikshospitalet).

Kommende 5 dager

25 sep.
Tid og sted: 25. sep. 2018 14:00 - 15:30, Ullevål sykehus - Medisinsk bibliotek, bygg 6B, 8.et.

Kurset gir en kort introduksjon til de viktigste funksjonene EndNote. EndNote er et program for deg som vil holde orden på referansene til dine akademiske dokumenter. Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.

Flere kommende kurs

Tid og sted: 26. sep. 2018 13:00 - 15:00, Ullevål sykehus - Medisinsk bibliotek, bygg 6B, 8.et.

Kurset vil være spesielt nyttig for deg som skal skrive en prosjektbeskrivelse til en klinisk studie. Kurset har fokus på «research in context». Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.

Tid og sted: 27. sep. 2018 13:00 - 15:00, Rikshospitalet - Medisinsk biblioteks kursrom i Domus Medica 2.et., rom nr. 2228 (v/bokhandelen)

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike Ovid-databasene, blant annet MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, HAPI, Amed med flere.

Tid og sted: 28. sep. 2018 10:00 - 12:00, Rikshospitalet - Medisinsk biblioteks kursrom i Domus Medica 2.et., rom nr. 2228 (v/bokhandelen)

Kurset gir deg en innføring i bruk av data til din egen masteroppgave. Vi fokuserer på hva du kan gjøre før, under og etter datainnsamling. Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.

Tid og sted: 3. okt. 2018 09:00 - 12:00, Rikshospitalet - Medisinsk biblioteks kursrom i Domus Medica 2.et., rom nr. 2228 (v/bokhandelen)

Kurset gir en 3 timers introduksjon til praktisk bruk av EndNote.

Kurset baserer seg på EndNote X8 og blir demonstrert på PC. Kurset forutsetter elementære ferdigheter i Windows og Word.

Tid og sted: 3. okt. 2018 14:00 - 15:30, Ullevål sykehus - Medisinsk bibliotek, bygg 6B, 8.et.

Kurset gir en kort introduksjon til EndNote Online, gratisversjonen av EndNote-programmet. Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen