Anbefalt litteratur - Allmennmedisin

Oppdatert for høst 2017

Hele studiet

Hunskår S, Brekke M. Allmennmedisin. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2013. 984 s.

Bok

Obligatorisk

 

Annen eller supplerende litteratur

 

Gudim HB, Juvkam KH. Gynekologi i allmennpraksis: en fagbok for allmennpraksis. [Oslo]: Tano Aschehoug; 1999. 360 s.

Bok                               E-bok

 

Haga OS, Bjørkhaug A. Hverdagspediatri. 5. utg. Oslo: Universitetsforl.; 2009. 478 s.

Bok

 

Malterud K. Legekunst i praksis: kommunikasjon lege-pasient. Oslo: Universitetsforl.; 2006. 208 s.

Bok

 

Haavet OR. Ungdomsmedisin. Oslo: Universitetsforl.; 2005. 208 s.

Bok

Første halvdel av boka behandler den normale psykososiale og biologiske utvikling hos unge. Dette gir grunnlag for stoffet i andre halvdel av boka, som gir studenter og allmennleger kunnskap særlig beregnet på deres møte med unge pasienter; dialogen med unge, sårbarhet, seksualitet, og særtrekk knyttet til diagnose og behandling ved de vanligste fysiske og psykiske sykdommene.

Publisert 19. mai 2010 10:21 - Sist endret 13. des. 2017 12:24