Anbefalt litteratur - Immunologi

Ikke oppdatert fra fakultetet

 

Oversikt over kompendier og kurshefter som kun er relevant for enkelte semestre finnes nederst på siden: 3. semester

Bogen B, Munthe LA. Immunologi. 2. utg. Oslo: Universitetsforl.; 2007. 334 s.

Bok

Dette er en oppdatert bok på norsk som er ment å dekke undervisningen i immunologi gjennom hele studiet. Inneholder basal immunologi, klinisk immunologi, blodtypeserologi og transfusjonsmedisin. Gjennomillustrert.

 

Lea T. Immunologi og immunologiske teknikker. 3. utg. Bergen: Fagbokforl.; 2006. 400 s.

Bok

Ny og omfattende utgave i 2006. Velegnet for introduksjon til basal immunologi, men inneholder også en god del klinisk immunologi. Inneholder betydelig mengde informasjon om immunologiske teknikker. Mangler blodtypeserologi og transfusjonsmedisin.

 

Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Basic immunology: functions and disorders of the immune system. 4th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2014. X, 320 s.

Bok

Meget god og ikke alt for stor lærebok med gode illustrasjoner og klar og velskrevet tekst. Flere internettressurser følger med.

 

Videoer

Forelesninger i immunologi av Bjarne Bogen : syv forelesninger i basal immunologi tatt opp på video i 1997:
http://meddev.uio.no/elaring/fag/immunologi/index.shtml

3. Semester

Kurshefte og kursgjennomgang tilgjengelig via "Mine studier".

Publisert 7. mai 2009 11:46 - Sist endret 10. okt. 2016 14:42