Anbefalt litteratur - Kirurgiske fag

Hele studiet

Haglund U, Hamberger B. Kirurgi. 9.uppl. Stockholm: Liber; 2017.

Bok

Illustrasjonene er rimelig gode, men enkle, hovedsakelig strektegninger og skisser i svart/hvitt. Stoffet er velredigert og didaktisk fremstilt. Faglig profil: Thoraxkirurgi, urologi, endokrinkirurgi og gastroenterologisk kirurgi, samt traumatologi er rimelig godt dekket. Ortopedisk kirurgi og nevrokirurgi dekkes ikke. Mindre grundig enn "Essential surgery".

 

Modul 3

 

Burkitt HG, Quick CRG, Reed JB. Essential surgery: problems, diagnosis and management. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2007. XII, 793 s.

Bok

Godt illustrert og veldisponert bok der stoffet er oversiktlig fremstilt. Den er velskrevet, omfattende og grundig, men slett ingen "murstein". Faglig profil: Stoffet dekker kardiovaskulær kirurgi, urologisk kirurgi og gastroenterologisk kirurgi, samt traumer. Nevrokirurgiog ortopedisk kirurgi er ikke dekket.

 

Bailey H, Lumley JSP. Hamilton-Bailey's physical signs: demonstrations of physical signs in clinical surgery. 18th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1997. X, 518 s.

Bok

Boken er svært godt illustrert med autentiske fargebilder av vanlige og sjeldne kliniske tilstander. Selve bokens hovedintensjoner å presentere kliniske tegn så nær virkeligheten som mulig. Stoffet er derfor organisert
organvis og gjennomgår hele kroppen, dvs. i prinsipp alle subspesialiteter, dog uten spesiell vekt på nevrokirurgieller ortopedi. Faglig profil: Dette er mer en oppslagsbok enn en systematisk lærebok. Boken er et svært godt supplement både for studenter og leger under spesialutdanning. Den har allikevel størst verdi i studietiden, idet en kan slå opp og lese seg til reell klinisk erfaringsom en ellers bare kan oppnå ved tilstedeværelse på sykehus.

 

Haglund U, Hamberger B. Kirurgi. 9.uppl. Stockholm: Liber; 2017.

Bok

Illustrasjonene er rimelig gode, men enkle, hovedsakelig strektegninger og skisser i svart/hvitt. Stoffet er velredigert og didaktisk fremstilt. Faglig profil: Thoraxkirurgi, urologi, endokrinkirurgi og gastroenterologisk kirurgi, samt traumatologi er rimelig godt dekket. Ortopedisk kirurgi og nevrokirurgi dekkes ikke. Mindre grundig enn "Essential surgery".

 

Modul 4

Haglund U, Hamberger B. Kirurgi. 9.uppl. Stockholm: Liber; 2017.

Bok

Illustrasjonene er rimelig gode, men enkle, hovedsakelig strektegninger og skisser i svart/hvitt. Stoffet er velredigert og didaktisk fremstilt. Faglig profil: Thoraxkirurgi, urologi, endokrinkirurgi og gastroenterologisk kirurgi, samt traumatologi er rimelig godt dekket. Ortopedisk kirurgi og nevrokirurgi dekkes ikke. Mindre grundig enn "Essential surgery".

Nevrokirurgi

Berg-Johnsen, J. Introduksjon til nevrokirurgi. Oslo: Legeforl. 2012. 215 s.

Bok

 

Gjerstad L, Helseth E, Rootwelt T. Nevrologi og nevrokirurgi: fra barn til voksen : undersøkelse, diagnose, behandling. 6. rev. utg. Drammen: Vett & viten; 2014. 719 s.

Bok

 

Modul 8

McLatchie GR, Borley NR, Chikwe J. Oxford handbook of clinical surgery. 4rd ed. Oxford: Oxford University Press; 2013.

Bok                                  E-bok (3rd. ed.)

 

Townsend, CM. Sabiston textbook of surgery : the biological basis of modern surgical practice. 19th ed. Philadelphia, Pa. : Elsevier Saunders; 2012. XXV, 2124 s.

Bok

Omfattende, men god bok.

 

Haglund U, Hamberger B. Kirurgi. 9.uppl. Stockholm: Liber; 2017.

Bok

Illustrasjonene er rimelig gode, men enkle, hovedsakelig strektegninger og skisser i svart/hvitt. Stoffet er velredigert og didaktisk fremstilt. Faglig profil: Thoraxkirurgi, urologi, endokrinkirurgi og gastroenterologisk kirurgi, samt traumatologi er rimelig godt dekket. Ortopedisk kirurgi og nevrokirurgi dekkes ikke. Mindre grundig enn "Essential surgery".

Nevrokirurgi

Berg-Johnsen, J. Introduksjon til nevrokirurgi. Oslo: Legeforl. 2012. 215 s.

Bok

 

Gjerstad L, Helseth E, Rootwelt T. Nevrologi og nevrokirurgi: fra barn til voksen : undersøkelse, diagnose, behandling. 6. rev. utg. Drammen: Vett & viten; 2014. 719 s.

Bok

 

Karkirurgi

McMonagle, Morgan, and Matthew Stephenson. Vascular and Endovascular Surgery at a Glance. At a Glance. Chichester, West Sussex: Wiley, 2014. 158 s.

Bok

 

Zarins, Christopher K., and Bruce L. Gewertz. Atlas of Vascular Surgery. 2nd ed. New York: Elsevier Churchill Livingstone, 2005. 293 s.

Bok

 

Cronenwett, Jack L., K. Wayne Johnston, and Robert B. Rutherford. Rutherford's Vascular Surgery. 7th ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2010. 2 bind.

Volum 1              Volum 2

 
 
 
 
Publisert 10. nov. 2009 12:17 - Sist endret 28. aug. 2018 08:50