Anbefalt litteratur for modul 5

Medisinstudiet, MED4500

Allmennmedisin

Farmakologi

Medisinsk etikk

Psykiatri

Rettsmedisin

Samfunnsmedisin

Publisert 31. juli 2015 11:28 - Sist endret 28. sep. 2017 13:40