Anbefalt litteratur - Samfunnsmedisin

Hele studiet

Kompendie for modulen

Ligger under «ressurser» i timeplanen for hver moduls første time. Der ligger liste over læringsutbytter med tilhørende anbefalt litteratur.

 

Mæland JG. Sosialmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk; 2011. 293 s.
Bok

Utvalgte kapitler

 

Modul 1

Kompendie for modulen

Ligger under «ressurser» i timeplanen for hver moduls første time. Der ligger liste over læringsutbytter med tilhørende anbefalt litteratur.

 

Magnus, Per og Bakketeig, Leiv S. Epidemiologi.  4. utgave, Oslo: Gyldendal Akademisk: 2013, Kapittel 1-8 og kap 10.

Bok

Utvalgte kapitler 

 

Mæland JG. Sosialmedisin. 2 utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2011. 293 s.

Bok

Utvalgte kapitler 

 

Modul 5

Kompendie for modulen

Ligger under «ressurser» i timeplanen for hver moduls første time. Der ligger liste over læringsutbytter med tilhørende anbefalt litteratur.

 

Mæland JG. Sosialmedisin. 2 utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2011. 293 s.

Bok

Utvalgte kapitler

 

Andresen, N, Lossius K. Håndbok i rusbehandling. 2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2012. 437 s.

Bok

Utvalgte kapitler

 

Modul 6

Kompendie for modulen

Ligger under «ressurser» i timeplanen for hver moduls første time. Der ligger liste over læringsutbytter med tilhørende anbefalt litteratur.

 

Mæland JG. Sosialmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk; 2011. 293 s.
Bok

Utvalgte kapitler

 

Modul 7

Kompendie for modulen

Ligger under «ressurser» i timeplanen for hver moduls første time. Der ligger liste over læringsutbytter med tilhørende anbefalt litteratur.

 

Mæland JG. Sosialmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk; 2011. 293 s.
Bok

Utvalgte kapitler

 

Magnus, Per og Bakketeig, Leiv S. Epidemiologi.  4. utgave, Oslo: Gyldendal akademisk: 2013.

Bok

Utvalgte kapitler 
 

Modul 8

Evt. anbefalt litteratur ligger under "ressurser" i timeplanen under den enkelte undervisningstime

 

Publisert 7. mai 2009 13:26 - Sist endret 20. sep. 2017 08:41