Installere EndNote

Her finner du informasjon om hvordan du installerer EndNote.

Ansatte ved Oslo universitetssykehus

På jobb

Kontakt IKT Brukerstøtte på telefon: 32 23 53 30

Hjemme

For å installere EndNote på privat PC eller Mac:

  1. Gå til følgende internettside: http://www.alfasoft.com/no/endnote-hso.html
  2. Registrer deg med din Helse Sør-Øst epostadresse (f.eks.: olanormann@ous-hf.no)
  3. Følg instruksjonene i eposten du får fra Alfasoft. For å unngå problemer, pass på at du leser hele eposten før du går i gang med selve installeringen.

Studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo

Publisert 22. juni 2015 11:34 - Sist endret 17. jan. 2017 09:50