Veiledninger

Her finner du veiledninger til søking og referansehåndtering fra Medisinsk bibliotek. Veiledningene oppdateres fortløpende, sørg for at du har siste utgave. Veiledningene er også tilgjengelige i papir i våre bibliotek.

Søkeveiledninger til databaser

  • Ovidbaser (Medline, EMBASE, PsycINFO, AMED) [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek
  • PubMed (4 sider) [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek
  • PubMed (17 sider) [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek
  • CINAHL [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek 
  • The Cochrane Library [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek  
  • SveMed+ [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek 

Referansehåndtering

Publisert 24. juni 2015 13:48 - Sist endret 19. okt. 2017 13:16