Veiledninger

Her finner du veiledninger til søking og referansehåndtering fra Medisinsk bibliotek. Veiledningene oppdateres fortløpende, sørg for at du har siste utgave. Veiledningene er også tilgjengelige i papir i våre bibliotek.

Om litteratursøking

  • Jakten på informasjon [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek
  • PICO - skjema for problemstilling og fokusert spørsmål til litteratursøk [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek

Søkeveiledninger til databaser

  • Kliniske oppslagsverk (Best Practice, UpToDate) [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek
  • Ovidbaser (Medline, EMBASE, PsycINFO, AMED) [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek
  • PubMed (4 sider) [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek
  • PubMed (17 sider) [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek
  • CINAHL [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek 
  • The Cochrane Library [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek  
  • SveMed+ [pdf] - UBO, Medisinsk bibliotek 

Referansehåndtering

Publisert 24. juni 2015 13:48 - Sist endret 16. okt. 2017 13:36