Metoder og verktøy for litteratursøk

Her finner du noen utvalgte ressurser til støtte for litteratursøk, kritisk vurdering av artikler, dokumentasjon av søkestrategi.

Om litteratursøk


PubMed

MEDLINE, EMBASE, PsycInfo (OVID)

CINAHL

 

 

 

Tips for å finne MeSH-termer


 


Kritisk vurdering av artikler, dokumentasjon av søkestrategi

 

Publisert 14. mai 2020 12:18 - Sist endret 30. nov. 2020 08:37