Hylleoppstilling - Astrofysikk

Våre nyeste bøker finner du i den nye boksamlingen som er ordnet etter Dewey. Astronomi og astrofysikk finner du fra nummer 520 til 529. Astrobiologi på nr 576.839. Astronautikk på 629.4. Vi har også bøker innen faget på stort format merket "Atlas" - også oppstilt etter dewey.

A1 - Naturvitenskap i alminnelighet. Biografier.

A1

 

B1 - B9 Matematikk. Databehandling. Tabeller.

B1 - B9

B8 Programmering.

 

C1 - C13 Fysikk

C1 Hånd og lærebøker

C2 Atomfysikk. Energi. Materiens struktur.

C3 Strålefysikk.

C4 Molekylærfysikk.

C5 Mekanikk.

C6 Relativitetsteori. (se også D21). Kvantemekanikk. Bølgemekanikk

C8 Termodynamikk.

C9 Elektrisitet og magnetisme.

C10 Optikk. Spektra.

C10a Tabeller.

C10b Bibliografier.

C11 Plasmafysikk.

C12 Radioteknikk. Elektronikk.

C13 Kjernefysikk.

 

D1 - D23 Astronomi. Astrofysikk.

D1 Astronomi og astrofysikk, samlet fremstilling. Hånd- og lærebøker.

D1a: Leksika, oppsl.bøker.

D1b: Historie.

D2 Praktisk astronomi. Teleskoper.

D4 Sfærisk astronomi. Matematisk geografi. Geodesi.

D5 Himmelmekanikk. (Celest mekanikk)

D6 Solsystemet.

D7 Solen. Solfysikk.

D8 Planetene. Asteroider. Satelitter.

D8a Romforskning.

D9 Månen.

D10 Kometer.

D11 Meteorer. Meteoritter.

D12 Astrofysikk. Hånd- og lærebøker. Teoretisk astrofysikk.

D13 Stjernenes oppbygning. Atmosfære og indre utvikling.

D14 Variable stjerner. Novae.

D15 Interstellart stoff. Interstellare magnetfelt.

D16 Kosmisk fysikk. Ionosfærefysikk (se også F). Nordlys.

D17 Stellarastronomi i alminnelighet. Stellar statistikk. Stellar dynamikk.

D18 Stjernespektra.

D19 Dobbeltstjerner. Stjernehoper.

D20 Galakser. Melkeveisystemet.

D21 Kosmologi. Relativitet og kosmologi.

D22 Radioastronomi.

D23 Astrobiologi.

 

F1-F5 Geofysikk. Ionosfæren (se også D16). Jordmagnetisme. Geokjemi. Meteorologi. Hydrografi. Tidevann.

F1 Ionosfærefysikk. (se også D16)

F2 Jordmagnetisme.

F4 Meteorologi.

F5 Hydrografi. Tidevann.

Publisert 18. sep. 2008 13:38 - Sist endret 16. sep. 2021 14:07