HANSTEEN-SAMLINGEN
 

Brevsamlingen


 


 


 


 


 


 


 


Originalstørrelse: 20 x 25 cm


Antall brev fra H.C. Schumacher: 93
25 oktober 1815
12 oktober 1816
...


 


 

 

 
Universitetet i Oslo
Institutt for teoretisk astrofysikk


 

 
Brev av 20 november 1827 fra H.C. Schumacher
[Side 1] [Side 2 - baksiden med notater]
   

Prøve: 7 juni 2001
Solveig Berg